Procuring entity image

UPH-2018-0257 - Blästadskolan ny- och ombyggnad

To participate visit Kommers Annons eLite and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons eLite if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Lejonfastigheter
National registration number
556477-7851
Telephone
013-20 52 20
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Body governed by public law, controlled by a regional authority
Organisation role
Buyer
Main activity
Housing and community amenities
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Blästadskolan ny- och ombyggnad
Reference number
UPH-2018-0257
Description
Enligt förhandsannonsen beräknas upphandlingsdokumenten att bli tillgängligt (observera att detta kan komma att ändras) 2022-08-22 Detta är en förhandsannons: Entreprenaden omfattar nybyggnad av ett hus i två plan på ca 2750m2, kallad hus B. Rivning av paviljong A och B, markarbeten samt ombyggnation av matsal och slöjdsalar i huvudbyggnad A. Paviljong A rivs för att den nya byggnaden ska få plats medan paviljong B behöver användas av verksamheten under tiden som den nya byggnaden färdigställs. När den nya byggnaden är klar kan paviljong B rivas och kvarvarande markarbeten färdigställas. Idag är slöjdsalar i huvudbyggnaden, dessa flyttas över till den nya byggnaden sommaren 2024. Gamla slöjdsalar görs i samband med detta om till matsal samt musiksal. När projektet är färdigställt ska det vara en fullt fungerande byggnad/anläggning. Entreprenaden delas i huvuddelar enligt följande: 1. Rivning av paviljong A och B samt nybyggnation av hus B 2. Ombyggnation i hus A (huvudbyggnad)
Main CPV-code
45214210-5 Byggnation av låg- och mellanstadieskola
Contract nature
Works
Estimated value
Information about lots
No lots
Additional CPV codes
45111100-9 - Rivning, 45112000-5 - Grävning och schaktning, 45210000-2 - Byggnadsanläggning, 45214210-5 - Byggnation av låg- och mellanstadieskola, 45262700-8 - Ombyggnadsarbete
Place of performance (NUTS-code)
SE123 Östergötlands län
Contract period start
10/18/2022
Contract period end
Options enabled
No
Options description

3. Legal, economic, financial and technical information

Legal basis
32014L0024
Environmental requirements
Requesting compliance with an ISO 14024 Type I environmental label, Other
Social requirements
Other, Gender equality, Human rights due diligence in global supply chains, Fair working conditions, Ethnic equality
Innovative requirements
Sheltered employment
Reserved procurement
Subject to law on procurement statistics
Yes

4. Procedure

Type of procedure
Open
Is direct procurement?
No
An electronic auction will be used
No
Accelerated procedure
No
A dynamic purchasing system is used
No
Information about dynamic purchasing system
The procurement concerns a framework agreement
No
Framework agreement type (if applicable)
Tender valid till
1/30/2023

6. Complementary info

National procurement number
KA8692
Date for initial dispatch of the notice
7/21/2022
TED Notice number
2022/S 140-396102
Ted Notice