Procuring entity image

587392 - Spillvattenledning och pumpstation Ormsta Stensta

To participate visit Roslagsvatten Supplier Portal and register interest. You may need to create a user account at Roslagsvatten Supplier Portal if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Roslagsvatten
National registration number
556142–2394
Telephone
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Regional authority
Organisation role
Buyer
Main activity
Water-related activities
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Spillvattenledning och pumpstation Ormsta Stensta
Reference number
587392
Description
Roslagsvatten planerar för att annonsera rubricerad utförandeentreprenad (AB04) i form av en generalentreprenad och i enlighet med Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna. Annonsen förväntas publiceras i mitten av augusti 2022. Detaljplanen Ormsta-Stensta har vunnit laga kraft, området är belägen i norra delen av centralorten i Vallentuna kommun. För att försörja detaljplanen behövs en överföringsledning och en pumpstation för spillvatten mellan planområdet och befintlig ledning strax öster om Roslagsbanan. Det är ca 700 m självfallsledning och vattenledning (servis till pstn) till pumpstationen och ca 500 m tryckspilledning från pumpstation till befintlig ledning. Pumpstationen ska förses med ett bräddmagasin och tillfartsväg med vändplan för driftfordon. Planerad projektstart under oktober 2022 och slutleverans under mars 2023.
Main CPV-code
45231300-8 Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar
Contract nature
Works
Estimated value
15,000,000.00
Information about lots
No lots
Additional CPV codes
45000000-7 - Anläggningsarbete, 45200000-9 - Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45231300-8 - Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar, 45232411-6 - Anläggningsarbeten för spillvattenledning, 45232431-2 - Pumpstation för spillvatten, 45332200-5 - VA-arbeten
Place of performance (NUTS-code)
Contract period start
10/1/2022
Contract period end
Options enabled
No
Options description

3. Legal, economic, financial and technical information

Legal basis
LUF
Environmental requirements
Other
Social requirements
Other
Innovative requirements
Other
Sheltered employment
No
Reserved procurement
Subject to law on procurement statistics
Yes

4. Procedure

Type of procedure
Simplified
Is direct procurement?
No
An electronic auction will be used
No
Accelerated procedure
No
A dynamic purchasing system is used
No
Information about dynamic purchasing system
The procurement concerns a framework agreement
No
Framework agreement type (if applicable)
Tender valid till
4/22/2023

6. Complementary info

National procurement number
KA8194
Date for initial dispatch of the notice
5/31/2022
TED Notice number