Procuring entity image

KFKS 2022/400 - Totalentreprenad i samverkan för uppförande av Ektorps skola

To participate visit Kommers Annons eLite and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons eLite if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Nacka Kommun
National registration number
212000-0167
Telephone
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Local authority
Organisation role
Buyer
Main activity
General public services
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Totalentreprenad i samverkan för uppförande av Ektorps skola
Reference number
KFKS 2022/400
Description
Upphandling för nybyggnad av Ektorps skola kommer att annonseras under juni 2022 för anbudslämning september 2022 med preliminär byggstart sommaren 2023. Entreprenaden består av att riva nuvarande Ektorps skola som är en grundskola F-6 om ca 3 500 kvm och uppföra en ny större skolbyggnad och sporthall om ca 10 500 kvm innehållande grundskola F-9, förskola samt en fullstor sporthall. Entreprenaden handlas upp som en totalentreprenad i samverkan av Nacka kommun för att sedan överlåtas på fastighetsägaren Hemsö Nacka 1 KB, ett helägt dotterbolag till Hemsö Fastighets AB.
Main CPV-code
45214200-2 Bygg- och anläggningsarbeten: skolbyggnader
Contract nature
Works
Estimated value
Information about lots
No lots
Additional CPV codes
45212000-6 - Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för fritidsaktiviteter, idrott, kultur, inkvartering och restaurangverksamhet, 45214200-2 - Bygg- och anläggningsarbeten: skolbyggnader
Place of performance (NUTS-code)
SE110 Stockholms län
Contract period start
11/7/2022
Contract period end
7/31/2025
Options enabled
No
Options description

3. Legal, economic, financial and technical information

Legal basis
32014L0024
Environmental requirements
Social requirements
Innovative requirements
Sheltered employment
No
Reserved procurement
Subject to law on procurement statistics
Yes

4. Procedure

Type of procedure
Open
Is direct procurement?
No
An electronic auction will be used
No
Accelerated procedure
No
A dynamic purchasing system is used
No
Information about dynamic purchasing system
The procurement concerns a framework agreement
No
Framework agreement type (if applicable)

6. Complementary info

National procurement number
KA7791
Date for initial dispatch of the notice
5/5/2022
TED Notice number
2022/S 089-238495
Ted Notice