Procuring entity image

11239 - Vårdhygien

To participate visit Kommers Annons Gävleborgs län and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons Gävleborgs län if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Gävle Kommun
National registration number
212000-2338
Telephone
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Organisation role
Main activity
The contract is awarded by a central purchasing body
No

2. Object

Title
Vårdhygien
Reference number
11239
Description
Planering pågår för en upphandling gällande vårdhygien. Beskrivning: Som ett stöd till samtliga kommuner i Gävleborgs län för att upprätthålla en hög hygienisk standard åtar sig Vårdhygien Gävleborg (Region Gävleborg) att biträda kommunerna med vårdhygienisk kompetens, 40 timmar varannan vecka motsvarande 50 % av en heltid och dessutom telefon samt e-post kontakt ½ timme dagligen de andra veckorna motsvarande 6,25 % av en heltid. Totalt 56,25 % av en heltidstjänst. Detta avser samtliga verksamheter där kommunerna har hälso- och sjukvårdsansvar. Restid, planeringstid samt fortbildning ingår i de 40 timmarna per vecka. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras.
Main CPV-code
Contract nature
Estimated value
1.00
Information about lots
No lots
Additional CPV codes
85142300-9 - Hygientjänster
Place of performance (NUTS-code)
Contract period start
Contract period end
Options enabled
No
Options description

3. Legal, economic, financial and technical information

Legal basis
Environmental requirements
Social requirements
Innovative requirements
Execution requirement code
Tenderer requirements
Subject to law on procurement statistics
No

4. Procedure

Type of procedure
Is direct procurement?
No
An electronic auction will be used
No
Accelerated procedure
No
A dynamic purchasing system is used
No
Information about dynamic purchasing system
The procurement concerns a framework agreement
No
Framework agreement type (if applicable)

6. Complementary info

National procurement number
KA97
Date for initial dispatch of the notice
9/15/2020