Procuring entity image

KLF 2021/853 - Elevadministrativt system

To participate visit Kommers Annons eLite and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons eLite if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Luleå Kommun
National registration number
212000-2742
Telephone
0920-45 30 00
Email address
inkop@lulea.se
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Regional authority
Organisation role
Buyer
Main activity
General public services
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Elevadministrativt system
Reference number
KLF 2021/853
Description
Var med och ge medborgarna i Luleå förutsättningar för ett modernt lärande! Luleå kommuns inköpsenhet, på uppdrag av Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen samt Arbetsmarknadsförvaltningen avser att genomföra en upphandling av ett elevadministrativt system. Upphandlingens omfattning är tänkt att avse, förutom ett komplett elevadministrativt system, implementering/införande av det elevadministrativa systemet inkl. integrationer, ev. utbildning under avtalstiden, ev. konsultstöd samt ev. kommande utveckling av funktioner i det elevadministrativa systemet till beställarens förvaltningar och dess olika verksamheter. ​ Upphandlat elevadministrativt system är tänkt att kunna hantera alla behov som finns utifrån lagstiftning och styrdokument för beställarens samtliga användare och skolformer, dvs. förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskolan, gymnasiet, gymnasiesärskolan samt vuxenutbildningen. Syftet med upphandlingen är ett elevadministrativt system som tillsammans med existerande och kommande systemlösningar ger ett effektivare arbetsflöde i verksamheterna och uppnår en hög kundnöjdhet.
Main CPV-code
75121000-0 Utbildningsadministration
Contract nature
Services
Estimated value
Information about lots
No lots
Additional CPV codes
75121000-0 - Utbildningsadministration, 31711310-9 - System för närvaroregistrering, 48190000-6 - Programvara för undervisning, 48610000-7 - Databassystem, 48613000-8 - Elektronisk databehandling, 48931000-3 - Programvara för utbildning, 72212931-4 - Programvaruutvecklingstjänster för utbildning, 72246000-1 - Konsulttjänster för system, 72253200-5 - Stödtjänster för system, 80520000-5 - Utbildningslokaler/system
Place of performance (NUTS-code)
SE332 Norrbottens län
Contract period start
5/1/2022
Contract period end
4/30/2026
Options enabled
Yes
Options description
Upphandlingen kommer att innehålla optioner. För information om aktuella optioner hänvisas till kommande upphandlingsdokument.

3. Legal, economic, financial and technical information

Legal basis
32014L0024
Environmental requirements
Other
Social requirements
Accessibility for all, Fair working conditions, Human rights due diligence in global supply chains, Gender equality, Ethnic equality
Innovative requirements
The procured works, supplies or services are likely to make the work of the buyer more effective.
Sheltered employment
No
Reserved procurement
Subject to law on procurement statistics
Yes

4. Procedure

Type of procedure
Negotiated with prior publication of a call for competition / competitive with negotiation
Is direct procurement?
No
An electronic auction will be used
No
Accelerated procedure
No
A dynamic purchasing system is used
No
Information about dynamic purchasing system
The procurement concerns a framework agreement
No
Framework agreement type (if applicable)

6. Complementary info

National procurement number
KA3015
Date for initial dispatch of the notice
6/28/2021
TED Notice number
2021/S 123-325958
Ted Notice