Procuring entity image

KS 2023-354 - Boden Industrial Park; Anläggande av bilväg med tillhörande gång- och cykel-bana, samt finansiering, anläggan¬de, utveck¬ling, ägande och drift av järnväg för gods¬trafik med tillhörande anläggningar & installationer genom offentlig-privat samverkan (OPS)

To participate visit Kommers Annons eLite and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons eLite if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Bodens kommun
National registration number
212000-2767
Telephone
0921-62000
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Central government authority
Organisation role
Buyer
Main activity
Housing and community amenities
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Boden Industrial Park; Anläggande av bilväg med tillhörande gång- och cykel-bana, samt finansiering, anläggan¬de, utveck¬ling, ägande och drift av järnväg för gods¬trafik med tillhörande anläggningar & installationer genom offentlig-privat samverkan (OPS)
Reference number
KS 2023-354
Description
Leverantörer inbjuds härmed att inkomma med anbudsansökan i Bodens kommuns och Bodens Kommunföretag AB:s gemensamma upphandling kopplad till Boden Industrial Park (BIP) avseende (1) anläggande av bilväg med tillhörande gång- och cykelbana (”Vägen”), samt (2) finansiering, anläggande, utveckling, ägande och drift av järnväg för godstrafik med tillhörande anläggningar och installationer (”Järnvägen”) inom ramen för offentlig-privat samverkan (OPS) via ett med Bodens Kommunföretag AB gemensamt ägt bolag, enligt de villkor som framgår av denna inbjudan.
Main CPV-code
45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten"
Contract nature
Works
Estimated value
Information about lots
Additional CPV codes
34630000-2 - "Delar till järnvägs-, spårvägslok eller rullande materiel; trafikledningsutrustning för järnvägar", 34940000-8 - Järnvägsmateriel, 34946000-0 - Byggmaterial och tillbehör för järnvägsspår, 34946100-1 - Byggmaterial för järnvägsspår, 34946110-4 - Järnvägsräls, 34946120-7 - Järnvägsmaterial, 34946200-2 - Tillbehör för järnvägsspår, 34946224-6 - Järnvägsväxlar, 34947000-7 - Syllar och delar av sliprar, 45000000-7 - Anläggningsarbete, 45100000-8 - Förberedande anläggningsarbeten, 45112000-5 - Grävning och schaktning, 45112200-7 - Borttagning av jordskikt, 45112500-0 - Schaktning, 45200000-9 - Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45220000-5 - Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 - Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 - Anläggningsarbeten för broar, 45221200-4 - Anläggningsarbete för tunnlar, schakt och undergångar, 45222000-9 - Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45230000-8 - "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233100-0 - Anläggning av huvudvägar och andra vägar, 45234000-6 - Anläggningsarbete för järnvägar och linbanesystem, 45234100-7 - Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234114-8 - Anläggningsarbeten för järnvägsbank, 45234115-5 - Arbeten med järnvägssignaler, 45234116-2 - Spåranläggning, 45234160-5 - Anläggningsarbeten för kontaktledningar, 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71240000-2 - Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster, 71250000-5 - Arkitekt-, ingenjörs- och mätningstjänster, 71300000-1 - Ingenjörstjänster, 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71320000-7 - Byggtekniska konstruktionstjänster, 71330000-0 - Diverse byggnadstekniska tjänster, 71530000-2 - Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten
Place of performance (NUTS-code)
SE332 Norrbottens län
Contract period start
7/17/2023
Contract period end
10/31/2025
Options enabled
No
Options description

5. Award

Award message
Number of tenders received
1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States
0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States
0
Number of tenders received from SMEs
1
Lowest offer
0.0000
Highest offer
0.0000
Will part of the contract be subcontracted?
Yes
Justification for direct award
Additional description of direct award
Dynamic purchasing system termination
No
Previous publication id
Decision date
10/2/2023 5:37:05 PM
Award decision basis
Best price-quality ratio
Awarded tender
Official name of tenderer
Polar Structure förvärv AB
National registration number
559369-5637
Contact person email
daniel@polarstructure.se
Contact person telephone
Contract date
Accepted
Yes
Rank
1

6. Complementary info

National procurement number
KA11608
Date for initial dispatch of the notice
11/16/2023
TED Notice number