Procuring entity image

KOM-411173 - För upprättande av vägplan samt med option på förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad samt med option för BPU för E4 Trafikplats Tolvforsskogen Gävle kommun, Gävleborgs län

To participate visit Kommers Annons Trafikverket and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons Trafikverket if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Trafikverket
National registration number
202100-6297
Telephone
0771-921 921
Email address
trafikverket@trafikverket.se
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Central government authority
Organisation role
Buyer
Main activity
Railway services
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
För upprättande av vägplan samt med option på förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad samt med option för BPU för E4 Trafikplats Tolvforsskogen Gävle kommun, Gävleborgs län
Reference number
KOM-411173
Description
E4 TPL Tolvforsskogen Gävle kommun
Main CPV-code
71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster
Contract nature
Services
Estimated value
Information about lots
Additional CPV codes
71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster
Place of performance (NUTS-code)
SE Sverige
Contract period start
7/6/2023
Contract period end
12/7/2023
Options enabled
Yes
Options description
Beställaren har option att tilläggs beställa förfrågningsunderlag för utförandeentrepre-nad och BPU. Arbeten på option ska utföras på i kontraktet gällande villkor. Beställaren ska meddela konsulten att option utlöses senast 3 månader innan arbetet ska utföras.

5. Award

Award message
Number of tenders received
12
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States
0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States
1
Number of tenders received from SMEs
12
Lowest offer
11717739.0000
Highest offer
15269100.0000
Will part of the contract be subcontracted?
Justification for direct award
Additional description of direct award
Dynamic purchasing system termination
No
Previous publication id
Decision date
6/2/2023 12:55:39 PM
Award decision basis
Price
Awarded tender
Official name of tenderer
Rejlers Sverige AB
National registration number
556051-0272
Contact person email
forfragning@rejlers.se
Contact person telephone
0702709575
Contract date
Accepted
Yes
Rank
1

6. Complementary info

National procurement number
KA11880
Date for initial dispatch of the notice
10/2/2023
TED Notice number