Procuring entity image

KOM-409474 - Ramavtal Fastighetstekniska konsulttjänster

To participate visit Kommers Annons Trafikverket and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons Trafikverket if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Trafikverket
National registration number
202100-6297
Telephone
0771-921 921
Email address
trafikverket@trafikverket.se
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Central government authority
Organisation role
Buyer
Main activity
Railway services
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Ramavtal Fastighetstekniska konsulttjänster
Reference number
KOM-409474
Description
Trafikverkets fastighetsavdelning förvaltar ca 630 byggnader. Merparten av detta är kopplat till järnväg med byggnader som lokstall, rangertorn, personalbyggnader och kontor som hyrs av bandriftsentreprenörer eller andra järnvägsanknutna företag. Ramavtalet omfattar konsulttjänster för utförande av uppdrag kopplat till dessa byggnader.
Main CPV-code
71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
Contract nature
Services
Estimated value
Information about lots
1.1 NORD - Kontrollansvarig , 1.2 MITT - Kontrollansvarig , 1.3 STOCKHOLM/ÖST - Kontrollansvarig , 1.4 VÄST - Kontrollansvarig , 1.5 SYD - Kontrollansvarig , 10.1 NORD - Akustiker, 10.2 MITT - Akustiker, 10.3 STOCKHOLM/ÖST - Akustiker, 10.4 VÄST - Akustiker, 10.5 SYD - Akustiker, 11.1 NORD - Energikonsult/Miljökonsult, 11.2 MITT - Energikonsult/Miljökonsult, 11.3 STOCKHOLM/ÖST - Energikonsult/Miljökonsult, 11.4 VÄST - Energikonsult/Miljökonsult, 11.5 SYD - Energikonsult/Miljökonsult, 12.1 NORD - Projektingenjör, 12.2 MITT - Projektingenjör, 12.3 STOCKHOLM/ÖST - Projektingenjör, 12.4 VÄST - Projektingenjör, 12.5 SYD - Projektingenjör, 13.1 NORD - AFF-specialist, 13.2 MITT - AFF-specialist, 13.3 STOCKHOLM/ÖST - AFF-specialist, 13.4 VÄST - AFF-specialist, 13.5 SYD - AFF-specialist, 14. NATIONELLT FK SAMTLIGA ROLLER, 2.1 NORD - Besiktningsman Hus, 2.2 MITT - Besiktningsman Hus, 2.3 STOCKHOLM/ÖST - Besiktningsman Hus, 2.4 VÄST - Besiktningsman Hus, 2.5 SYD - Besiktningsman Hus, 3.1 NORD - Arkitekt/Tillgänglighet, 3.2 MITT - Arkitekt/Tillgänglighet, 3.3 STOCKHOLM/ÖST - Arkitekt/Tillgänglighet, 3.4 VÄST - Arkitekt/Tillgänglighet, 3.5 SYD - Arkitekt/Tillgänglighet, 4.1 NORD - Installationskonsult , 4.2 MITT - Installationskonsult , 4.3 STOCKHOLM/ÖST - Installationskonsult , 4.4 VÄST - Installationskonsult , 4.5 SYD - Installationskonsult , 5.1 NORD - Brandkonsult , 5.2 MITT - Brandkonsult , 5.3 STOCKHOLM/ÖST - Brandkonsult , 5.4 VÄST - Brandkonsult , 5.5 SYD - Brandkonsult , 6.1 NORD - Byggnadsingenjör, 6.2 MITT - Byggnadsingenjör, 6.3 STOCKHOLM/ÖST - Byggnadsingenjör, 6.4 VÄST - Byggnadsingenjör, 6.5 SYD - Byggnadsingenjör, 7.1 NORD - Projektledare , 7.2 MITT - Projektledare , 7.3 STOCKHOLM/ÖST - Projektledare , 7.4 VÄST - Projektledare , 7.5 SYD - Projektledare , 8.1 NORD - Byggledare , 8.2 MITT - Byggledare , 8.3 STOCKHOLM/ÖST - Byggledare , 8.4 VÄST - Byggledare , 8.5 SYD - Byggledare , 9.1 NORD - Byggnadskonstruktör , 9.2 MITT - Byggnadskonstruktör , 9.3 STOCKHOLM/ÖST - Byggnadskonstruktör , 9.4 VÄST - Byggnadskonstruktör , 9.5 SYD - Byggnadskonstruktör
Additional CPV codes
71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71200000-0 - Arkitekttjänster, 71300000-1 - Ingenjörstjänster, 71500000-3 - Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten
Place of performance (NUTS-code)
SE Sverige
Contract period start
3/3/2023
Contract period end
2/28/2025
Options enabled
Yes
Options description
Tidsoption 1 + 1 år.

5. Award

Award message
Number of tenders received
58
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States
0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States
0
Number of tenders received from SMEs
58
Lowest offer
0.0000
Highest offer
0.0000
Will part of the contract be subcontracted?
Justification for direct award
Additional description of direct award
Dynamic purchasing system termination
No
Previous publication id
Decision date
3/13/2023 4:14:18 PM
Awarded tender
Official name of tenderer
Tysklinds i Stockholm Aktiebolag
National registration number
556320-2794
Contact person email
john.hamberg@tysklinds.se
Contact person telephone
0703338430
Contract date
Evaluation area
4.2 MITT - Installationskonsult
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
4.3 STOCKHOLM/ÖST - Installationskonsult
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Awarded tender
Official name of tenderer
MANA Projektbyrå i Umeå AB
National registration number
559117-0120
Contact person email
thomas.bandling@mana.se
Contact person telephone
+46 90171888
Contract date
Evaluation area
1.1 NORD - Kontrollansvarig
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
11.1 NORD - Energikonsult/Miljökonsult
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
12.1 NORD - Projektingenjör
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
14. NATIONELLT FK SAMTLIGA ROLLER
Accepted
Yes
Rank
5
Award decision basis
Price
Evaluation area
2.1 NORD - Besiktningsman Hus
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
6.1 NORD - Byggnadsingenjör
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
7.1 NORD - Projektledare
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
8.1 NORD - Byggledare
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Awarded tender
Official name of tenderer
INTEC Nordic AB
National registration number
559264-9635
Contact person email
gustav.klasson@intec.se
Contact person telephone
Contract date
Evaluation area
1.1 NORD - Kontrollansvarig
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
1.2 MITT - Kontrollansvarig
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
1.3 STOCKHOLM/ÖST - Kontrollansvarig
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
1.4 VÄST - Kontrollansvarig
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
1.5 SYD - Kontrollansvarig
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
11.1 NORD - Energikonsult/Miljökonsult
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
11.2 MITT - Energikonsult/Miljökonsult
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
11.3 STOCKHOLM/ÖST - Energikonsult/Miljökonsult
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
11.4 VÄST - Energikonsult/Miljökonsult
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
11.5 SYD - Energikonsult/Miljökonsult
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
14. NATIONELLT FK SAMTLIGA ROLLER
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
2.2 MITT - Besiktningsman Hus
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
2.3 STOCKHOLM/ÖST - Besiktningsman Hus
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
4.1 NORD - Installationskonsult
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
4.2 MITT - Installationskonsult
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
4.3 STOCKHOLM/ÖST - Installationskonsult
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
4.4 VÄST - Installationskonsult
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
4.5 SYD - Installationskonsult
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
5.1 NORD - Brandkonsult
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
5.2 MITT - Brandkonsult
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
5.3 STOCKHOLM/ÖST - Brandkonsult
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
5.4 VÄST - Brandkonsult
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
5.5 SYD - Brandkonsult
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Awarded tender
Official name of tenderer
Norem AB
National registration number
559234-9210
Contact person email
johan.arvidsson@norem.se
Contact person telephone
0761263651
Contract date
Evaluation area
11.1 NORD - Energikonsult/Miljökonsult
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
11.2 MITT - Energikonsult/Miljökonsult
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
11.3 STOCKHOLM/ÖST - Energikonsult/Miljökonsult
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
11.4 VÄST - Energikonsult/Miljökonsult
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
11.5 SYD - Energikonsult/Miljökonsult
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
13.1 NORD - AFF-specialist
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
13.2 MITT - AFF-specialist
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
13.3 STOCKHOLM/ÖST - AFF-specialist
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
13.4 VÄST - AFF-specialist
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
13.5 SYD - AFF-specialist
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
3.1 NORD - Arkitekt/Tillgänglighet
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
3.2 MITT - Arkitekt/Tillgänglighet
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
3.4 VÄST - Arkitekt/Tillgänglighet
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
3.5 SYD - Arkitekt/Tillgänglighet
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Awarded tender
Official name of tenderer
Bjerking AB
National registration number
556375-5478
Contact person email
anbud@bjerking.se
Contact person telephone
010-211 81 84
Contract date
Evaluation area
14. NATIONELLT FK SAMTLIGA ROLLER
Accepted
Yes
Rank
7
Award decision basis
Price
Awarded tender
Official name of tenderer
Säkerhetspartner Norden Aktiebolag
National registration number
556419-4057
Contact person email
pge@sakerhetspartner.se
Contact person telephone
0703552295
Contract date
Evaluation area
5.1 NORD - Brandkonsult
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
5.2 MITT - Brandkonsult
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
5.3 STOCKHOLM/ÖST - Brandkonsult
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
5.4 VÄST - Brandkonsult
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
5.5 SYD - Brandkonsult
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Awarded tender
Official name of tenderer
A-gruppen i Sverige AB
National registration number
556951-5512
Contact person email
linda.marend@a-gruppen.se
Contact person telephone
+46703731936
Contract date
Evaluation area
3.3 STOCKHOLM/ÖST - Arkitekt/Tillgänglighet
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Awarded tender
Official name of tenderer
NIRAS Sweden AB
National registration number
556175-6197
Contact person email
helena.samuels@niras.se
Contact person telephone
Contract date
Evaluation area
1.2 MITT - Kontrollansvarig
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
2.4 VÄST - Besiktningsman Hus
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
2.5 SYD - Besiktningsman Hus
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
7.2 MITT - Projektledare
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
7.3 STOCKHOLM/ÖST - Projektledare
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
7.4 VÄST - Projektledare
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
7.5 SYD - Projektledare
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
8.2 MITT - Byggledare
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
8.3 STOCKHOLM/ÖST - Byggledare
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
8.4 VÄST - Byggledare
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
8.5 SYD - Byggledare
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Awarded tender
Official name of tenderer
SWECO Sverige AB
National registration number
556767-9849
Contact person email
emelie.lofquist@sweco.se
Contact person telephone
+46761311363
Contract date
Evaluation area
10.5 SYD - Akustiker
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
13.1 NORD - AFF-specialist
Accepted
Yes
Rank
5
Award decision basis
Price
Evaluation area
13.2 MITT - AFF-specialist
Accepted
Yes
Rank
5
Award decision basis
Price
Evaluation area
13.3 STOCKHOLM/ÖST - AFF-specialist
Accepted
Yes
Rank
5
Award decision basis
Price
Evaluation area
13.4 VÄST - AFF-specialist
Accepted
Yes
Rank
5
Award decision basis
Price
Evaluation area
13.5 SYD - AFF-specialist
Accepted
Yes
Rank
5
Award decision basis
Price
Evaluation area
14. NATIONELLT FK SAMTLIGA ROLLER
Accepted
Yes
Rank
4
Award decision basis
Price
Awarded tender
Official name of tenderer
Ramboll Sweden AB
National registration number
556133-0506
Contact person email
per.hammarstrom@ramboll.se
Contact person telephone
0705254134
Contract date
Evaluation area
13.1 NORD - AFF-specialist
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
13.2 MITT - AFF-specialist
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
13.3 STOCKHOLM/ÖST - AFF-specialist
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
13.4 VÄST - AFF-specialist
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
13.5 SYD - AFF-specialist
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
14. NATIONELLT FK SAMTLIGA ROLLER
Accepted
Yes
Rank
8
Award decision basis
Price
Awarded tender
Official name of tenderer
Elektrotekniska Byrån i Sverige AB
National registration number
556309-5081
Contact person email
patrik.lundqvist@ebabkonsult.se
Contact person telephone
0704457759
Contract date
Evaluation area
4.3 STOCKHOLM/ÖST - Installationskonsult
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
4.4 VÄST - Installationskonsult
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Awarded tender
Official name of tenderer
e.l.e Arkitekter AB
National registration number
556204-6713
Contact person email
johan.ihrsen@e-l-e.se
Contact person telephone
Contract date
Evaluation area
3.1 NORD - Arkitekt/Tillgänglighet
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
3.3 STOCKHOLM/ÖST - Arkitekt/Tillgänglighet
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Awarded tender
Official name of tenderer
Arqly Sverige AB
National registration number
556599-2251
Contact person email
sandra.anglesjo@arqly.se
Contact person telephone
Contract date
Evaluation area
6.2 MITT - Byggnadsingenjör
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
6.3 STOCKHOLM/ÖST - Byggnadsingenjör
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
6.4 VÄST - Byggnadsingenjör
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
6.5 SYD - Byggnadsingenjör
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
9.1 NORD - Byggnadskonstruktör
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Awarded tender
Official name of tenderer
PE Teknik & Arkitektur AB
National registration number
556896-8308
Contact person email
anbudpe@pe.se
Contact person telephone
010-516 00 00
Contract date
Evaluation area
4.1 NORD - Installationskonsult
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
4.4 VÄST - Installationskonsult
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
4.5 SYD - Installationskonsult
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Awarded tender
Official name of tenderer
ÅF-Infrastructure AB
National registration number
556185-2103
Contact person email
joacim.johansson@afry.com
Contact person telephone
Contract date
Evaluation area
10.1 NORD - Akustiker
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
10.2 MITT - Akustiker
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
10.3 STOCKHOLM/ÖST - Akustiker
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
10.4 VÄST - Akustiker
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
10.5 SYD - Akustiker
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
14. NATIONELLT FK SAMTLIGA ROLLER
Accepted
Yes
Rank
12
Award decision basis
Price
Evaluation area
4.1 NORD - Installationskonsult
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
4.2 MITT - Installationskonsult
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
4.5 SYD - Installationskonsult
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
6.1 NORD - Byggnadsingenjör
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Awarded tender
Official name of tenderer
Projektledarbyrån Sverige AB
National registration number
556701-3064
Contact person email
tomas.lofgren@projektledarbyran.se
Contact person telephone
+46706502611
Contract date
Evaluation area
14. NATIONELLT FK SAMTLIGA ROLLER
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Awarded tender
Official name of tenderer
Konum Structures AB
National registration number
559182-7554
Contact person email
Stephanie.ioannou@konum.se
Contact person telephone
0705609703
Contract date
Evaluation area
9.1 NORD - Byggnadskonstruktör
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
9.2 MITT - Byggnadskonstruktör
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
9.3 STOCKHOLM/ÖST - Byggnadskonstruktör
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
9.4 VÄST - Byggnadskonstruktör
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
9.5 SYD - Byggnadskonstruktör
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Awarded tender
Official name of tenderer
Briab - Brand & Riskingenjörerna AB
National registration number
556630-7657
Contact person email
upphandling@briab.se
Contact person telephone
Contract date
Evaluation area
5.1 NORD - Brandkonsult
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
5.2 MITT - Brandkonsult
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
5.3 STOCKHOLM/ÖST - Brandkonsult
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
5.4 VÄST - Brandkonsult
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
5.5 SYD - Brandkonsult
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Awarded tender
Official name of tenderer
Norconsult AB
National registration number
556405-3964
Contact person email
annelie.bernsten@norconsult.com
Contact person telephone
0790060903
Contract date
Evaluation area
11.2 MITT - Energikonsult/Miljökonsult
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
11.3 STOCKHOLM/ÖST - Energikonsult/Miljökonsult
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
11.4 VÄST - Energikonsult/Miljökonsult
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
11.5 SYD - Energikonsult/Miljökonsult
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
14. NATIONELLT FK SAMTLIGA ROLLER
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
3.2 MITT - Arkitekt/Tillgänglighet
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
3.4 VÄST - Arkitekt/Tillgänglighet
Accepted
Yes
Rank
4
Award decision basis
Price
Evaluation area
3.5 SYD - Arkitekt/Tillgänglighet
Accepted
Yes
Rank
4
Award decision basis
Price
Awarded tender
Official name of tenderer
Forsen Aktiebolag
National registration number
556538-7700
Contact person email
erik.lindholm@forsen.com
Contact person telephone
0761347245
Contract date
Evaluation area
12.2 MITT - Projektingenjör
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
12.3 STOCKHOLM/ÖST - Projektingenjör
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
12.5 SYD - Projektingenjör
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
14. NATIONELLT FK SAMTLIGA ROLLER
Accepted
Yes
Rank
9
Award decision basis
Price
Evaluation area
2.1 NORD - Besiktningsman Hus
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
7.1 NORD - Projektledare
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
8.1 NORD - Byggledare
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Awarded tender
Official name of tenderer
Rejlers Sverige AB
National registration number
556051-0272
Contact person email
katrine.lind@rejlers.se
Contact person telephone
0771780000
Contract date
Evaluation area
14. NATIONELLT FK SAMTLIGA ROLLER
Accepted
Yes
Rank
11
Award decision basis
Price
Awarded tender
Official name of tenderer
Karlander Konsult AB
National registration number
556651-7206
Contact person email
annica.lind@karlanders.se
Contact person telephone
0733657853
Contract date
Evaluation area
12.4 VÄST - Projektingenjör
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Awarded tender
Official name of tenderer
Infra Action Sweden AB
National registration number
556995-8407
Contact person email
martin.nilsson@infraaction.se
Contact person telephone
0701089303
Contract date
Evaluation area
1.1 NORD - Kontrollansvarig
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
1.2 MITT - Kontrollansvarig
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
1.3 STOCKHOLM/ÖST - Kontrollansvarig
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
1.4 VÄST - Kontrollansvarig
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
1.5 SYD - Kontrollansvarig
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
12.1 NORD - Projektingenjör
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
12.2 MITT - Projektingenjör
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
12.3 STOCKHOLM/ÖST - Projektingenjör
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
12.4 VÄST - Projektingenjör
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
12.5 SYD - Projektingenjör
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
2.1 NORD - Besiktningsman Hus
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
2.2 MITT - Besiktningsman Hus
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
2.3 STOCKHOLM/ÖST - Besiktningsman Hus
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
2.4 VÄST - Besiktningsman Hus
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
2.5 SYD - Besiktningsman Hus
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
7.1 NORD - Projektledare
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
7.2 MITT - Projektledare
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
7.3 STOCKHOLM/ÖST - Projektledare
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
7.4 VÄST - Projektledare
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
7.5 SYD - Projektledare
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
8.1 NORD - Byggledare
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
8.2 MITT - Byggledare
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
8.3 STOCKHOLM/ÖST - Byggledare
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
8.4 VÄST - Byggledare
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
8.5 SYD - Byggledare
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Awarded tender
Official name of tenderer
Tyréns Sverige AB
National registration number
556194-7986
Contact person email
avrop@tyrens.se
Contact person telephone
0104522000
Contract date
Evaluation area
10.1 NORD - Akustiker
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
10.2 MITT - Akustiker
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
10.3 STOCKHOLM/ÖST - Akustiker
Accepted
Yes
Rank
4
Award decision basis
Price
Evaluation area
10.4 VÄST - Akustiker
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
6.2 MITT - Byggnadsingenjör
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
6.4 VÄST - Byggnadsingenjör
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
6.5 SYD - Byggnadsingenjör
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
9.2 MITT - Byggnadskonstruktör
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Awarded tender
Official name of tenderer
Pontarius AB
National registration number
556739-5263
Contact person email
johan.odeberg@pontarius.com
Contact person telephone
Contract date
Evaluation area
1.3 STOCKHOLM/ÖST - Kontrollansvarig
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
1.4 VÄST - Kontrollansvarig
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
1.5 SYD - Kontrollansvarig
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
2.2 MITT - Besiktningsman Hus
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
2.3 STOCKHOLM/ÖST - Besiktningsman Hus
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
2.4 VÄST - Besiktningsman Hus
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
2.5 SYD - Besiktningsman Hus
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
6.3 STOCKHOLM/ÖST - Byggnadsingenjör
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
6.4 VÄST - Byggnadsingenjör
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
6.5 SYD - Byggnadsingenjör
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
7.2 MITT - Projektledare
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
7.3 STOCKHOLM/ÖST - Projektledare
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
7.4 VÄST - Projektledare
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
7.5 SYD - Projektledare
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
8.2 MITT - Byggledare
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
8.3 STOCKHOLM/ÖST - Byggledare
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
8.4 VÄST - Byggledare
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
8.5 SYD - Byggledare
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
9.3 STOCKHOLM/ÖST - Byggnadskonstruktör
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
9.4 VÄST - Byggnadskonstruktör
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
9.5 SYD - Byggnadskonstruktör
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Awarded tender
Official name of tenderer
WSP Sverige AB
National registration number
556057-4880
Contact person email
jens.gasslander@wsp.com
Contact person telephone
+46703400957
Contract date
Evaluation area
10.1 NORD - Akustiker
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
10.2 MITT - Akustiker
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
10.3 STOCKHOLM/ÖST - Akustiker
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
10.4 VÄST - Akustiker
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
10.5 SYD - Akustiker
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
14. NATIONELLT FK SAMTLIGA ROLLER
Accepted
Yes
Rank
10
Award decision basis
Price
Evaluation area
6.1 NORD - Byggnadsingenjör
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
6.2 MITT - Byggnadsingenjör
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
6.3 STOCKHOLM/ÖST - Byggnadsingenjör
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
9.1 NORD - Byggnadskonstruktör
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
9.2 MITT - Byggnadskonstruktör
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
9.3 STOCKHOLM/ÖST - Byggnadskonstruktör
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
9.4 VÄST - Byggnadskonstruktör
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
9.5 SYD - Byggnadskonstruktör
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Awarded tender
Official name of tenderer
Pelago arkitekter AB
National registration number
559108-0907
Contact person email
info@pelagoark.se
Contact person telephone
+46706622410
Contract date
Evaluation area
3.1 NORD - Arkitekt/Tillgänglighet
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
3.2 MITT - Arkitekt/Tillgänglighet
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
3.3 STOCKHOLM/ÖST - Arkitekt/Tillgänglighet
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
3.4 VÄST - Arkitekt/Tillgänglighet
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
3.5 SYD - Arkitekt/Tillgänglighet
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Awarded tender
Official name of tenderer
Hifab AB
National registration number
556125-7881
Contact person email
cecilia.cederloo@hifab.se
Contact person telephone
0722046841
Contract date
Evaluation area
12.1 NORD - Projektingenjör
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
12.2 MITT - Projektingenjör
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
12.3 STOCKHOLM/ÖST - Projektingenjör
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
12.4 VÄST - Projektingenjör
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
12.5 SYD - Projektingenjör
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
14. NATIONELLT FK SAMTLIGA ROLLER
Accepted
Yes
Rank
6
Award decision basis
Price

6. Complementary info

National procurement number
KA10392
Date for initial dispatch of the notice
9/28/2023
TED Notice number