Procuring entity image

KOM-412300 - Nationellt ramavtal entreprenadbesiktning, väg och järnväg.

To participate visit Kommers Annons Trafikverket and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons Trafikverket if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Trafikverket
National registration number
202100-6297
Telephone
0771-921 921
Email address
trafikverket@trafikverket.se
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Central government authority
Organisation role
Buyer
Main activity
Railway services
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Nationellt ramavtal entreprenadbesiktning, väg och järnväg.
Reference number
KOM-412300
Description
Uppdraget innebär att utföra entreprenadbesiktningar - normalt enligt de generella bestämmelserna AB 04, ABT 06, ABFF 04, övriga regelverk etc - hänförliga till aktuellt uppdrag inom både väg och järnväg
Main CPV-code
71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
Contract nature
Services
Estimated value
Information about lots
Region Mellersta - Allmän järnväg - Normal, Region Mellersta - Allmän väg - Normal, Region Mellersta - Bana järnväg - Normal, Region Mellersta - Berg - Normal, Region Mellersta - Byggnadsverk - Normal, Region Mellersta - El järnväg -Normal, Region Mellersta - El väg - Normal, Region Mellersta - Grönytor - Normal, Region Mellersta - Signal järnväg - Normal, Region Mellersta - Tele järnväg - Normal, Region Norra - Allmän järnväg - Normal, Region Norra - Allmän väg - Normal, Region Norra - Bana järnväg - Normal, Region Norra - Berg - Normal, Region Norra - Byggnadsverk - Normal, Region Norra - El järnväg - Normal, Region Norra - El väg - Normal, Region Norra - Grönytor - Normal, Region Norra - Signal järnväg - Normal, Region Norra - Tele järnväg - Normal, Region Sydöstra - Allmän järnväg - Normal, Region Sydöstra - Allmän väg - Normal, Region Sydöstra - Bana järnväg - Normal, Region Sydöstra - Berg - Normal, Region Sydöstra - Byggnadsverk - Normal, Region Sydöstra - El järnväg - Normal, Region Sydöstra - El väg - Normal, Region Sydöstra - Grönytor - Normal, Region Sydöstra - Signal järnväg - Normal, Region Sydöstra - Tele järnväg - Normal, Region Södra - Allmän järnväg - Normal, Region Södra - Allmän väg - Normal, Region Södra - Bana järnväg - Normal, Region Södra - Berg - Normal, Region Södra - Byggnadsverk - Normal, Region Södra - El järnväg - Normal, Region Södra - El väg - Normal, Region Södra - Grönytor - Normal, Region Södra - Signal järnväg - Normal, Region Södra - Tele järnväg - Normal, Region Västra - Allmän järnväg - Normal, Region Västra - Allmän väg - Normal, Region Västra - Bana järnväg - Normal, Region Västra - Berg - Normal, Region Västra - Byggnadsverk - Normal, Region Västra - El järnväg - Normal, Region Västra - El väg - Normal, Region Västra - Grönytor - Normal, Region Västra - Signal järnväg - Normal, Region Västra - Tele järnväg - Normal, Region Östra - Allmän järnväg - Normal, Region Östra - Allmän väg - Normal, Region Östra - Bana järnväg - Normal, Region Östra - Berg - Normal, Region Östra - Byggnadsverk - Normal, Region Östra - El järnväg - Normal, Region Östra - El väg - Normal, Region Östra - Grönytor - Normal, Region Östra - Signal järnväg - Normal, Region Östra - Tele järnväg - Normal
Additional CPV codes
71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
Place of performance (NUTS-code)
SE Sverige
Contract period start
7/1/2023
Contract period end
6/30/2025
Options enabled
No
Options description

5. Award

Award message
Number of tenders received
26
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States
0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States
0
Number of tenders received from SMEs
26
Lowest offer
0.0000
Highest offer
0.0000
Will part of the contract be subcontracted?
Justification for direct award
Additional description of direct award
Dynamic purchasing system termination
No
Previous publication id
Decision date
7/7/2023 2:40:28 PM
Awarded tender
Official name of tenderer
SB Infrastruktur AB
National registration number
559211-6205
Contact person email
gustav@sbinfra.se
Contact person telephone
0705350154
Contract date
Evaluation area
Region Mellersta - Byggnadsverk - Normal
Accepted
Yes
Rank
4
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Sydöstra - Byggnadsverk - Normal
Accepted
Yes
Rank
6
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Södra - Byggnadsverk - Normal
Accepted
Yes
Rank
6
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Västra - Byggnadsverk - Normal
Accepted
Yes
Rank
6
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Östra - Byggnadsverk - Normal
Accepted
Yes
Rank
4
Award decision basis
Price
Awarded tender
Official name of tenderer
bsv arkitekter & ingenjörer AB
National registration number
556682-6573
Contact person email
annacarin.holm@bsv.se
Contact person telephone
010-1300334
Contract date
Evaluation area
Region Sydöstra - Allmän järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Sydöstra - Allmän väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Sydöstra - Byggnadsverk - Normal
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Södra - Allmän järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Södra - Allmän väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Södra - Byggnadsverk - Normal
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Västra - Allmän järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Västra - Allmän väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Västra - Byggnadsverk - Normal
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Awarded tender
Official name of tenderer
MyVi AB
National registration number
556880-3216
Contact person email
avrop@myvi.se
Contact person telephone
0243-61030
Contract date
Evaluation area
Region Mellersta - Allmän järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
4
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Mellersta - Bana järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Mellersta - El järnväg -Normal
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Mellersta - Signal järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Mellersta - Tele järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Norra - Allmän järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
7
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Norra - Bana järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Norra - El järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
5
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Norra - Signal järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
5
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Norra - Tele järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
6
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Sydöstra - Bana järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
6
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Sydöstra - Signal järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
6
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Sydöstra - Tele järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
6
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Södra - Bana järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
5
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Södra - El järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
7
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Södra - Signal järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
5
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Södra - Tele järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
6
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Västra - Bana järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
6
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Västra - El järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
7
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Västra - Signal järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
5
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Västra - Tele järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
5
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Östra - Allmän järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Östra - Bana järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Östra - El järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Östra - Signal järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Östra - Tele järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Awarded tender
Official name of tenderer
SIBEK AB (publ)
National registration number
556729-8483
Contact person email
david.berg@sibek.se
Contact person telephone
0702414495
Contract date
Evaluation area
Region Mellersta - Signal järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
6
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Norra - Signal järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
6
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Sydöstra - Bana järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Sydöstra - Signal järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
4
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Södra - Bana järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
8
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Södra - Signal järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
4
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Västra - Signal järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Östra - Bana järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
4
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Östra - Signal järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
4
Award decision basis
Price
Awarded tender
Official name of tenderer
SWECO Sverige AB
National registration number
556767-9849
Contact person email
jarnvag@sweco.se
Contact person telephone
08-695 60 00
Contract date
Evaluation area
Region Mellersta - Bana järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
6
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Mellersta - Berg - Normal
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Mellersta - Byggnadsverk - Normal
Accepted
Yes
Rank
6
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Mellersta - El järnväg -Normal
Accepted
Yes
Rank
7
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Mellersta - El väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
7
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Mellersta - Grönytor - Normal
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Mellersta - Tele järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
6
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Norra - Allmän väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
5
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Norra - Bana järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
5
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Norra - Berg - Normal
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Norra - Byggnadsverk - Normal
Accepted
Yes
Rank
4
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Norra - El järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
4
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Norra - El väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
5
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Norra - Grönytor - Normal
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Norra - Signal järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
7
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Norra - Tele järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
5
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Sydöstra - Berg - Normal
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Sydöstra - Byggnadsverk - Normal
Accepted
Yes
Rank
7
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Sydöstra - El järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
6
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Sydöstra - El väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
6
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Sydöstra - Grönytor - Normal
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Sydöstra - Signal järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
7
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Sydöstra - Tele järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
5
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Södra - Bana järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
6
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Södra - Berg - Normal
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Södra - El järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
6
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Södra - El väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
6
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Södra - Grönytor - Normal
Accepted
Yes
Rank
4
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Södra - Signal järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
6
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Södra - Tele järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
5
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Västra - Bana järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
7
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Västra - Berg - Normal
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Västra - Byggnadsverk - Normal
Accepted
Yes
Rank
7
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Västra - El järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
6
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Västra - El väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
5
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Västra - Grönytor - Normal
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Västra - Signal järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
6
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Västra - Tele järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
4
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Östra - Bana järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
7
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Östra - Berg - Normal
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Östra - Byggnadsverk - Normal
Accepted
Yes
Rank
7
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Östra - El järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
7
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Östra - El väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
6
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Östra - Grönytor - Normal
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Östra - Signal järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
7
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Östra - Tele järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
6
Award decision basis
Price
Awarded tender
Official name of tenderer
ÅF-Infrastructure AB
National registration number
556185-2103
Contact person email
pmanbud@afry.com
Contact person telephone
0730819519
Contract date
Evaluation area
Region Mellersta - Allmän väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
4
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Mellersta - Berg - Normal
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Mellersta - Byggnadsverk - Normal
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Mellersta - El väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Norra - Allmän väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Norra - Berg - Normal
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Norra - Byggnadsverk - Normal
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Norra - El väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Sydöstra - Allmän väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
5
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Sydöstra - Berg - Normal
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Sydöstra - Byggnadsverk - Normal
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Sydöstra - El väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Södra - Allmän väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
4
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Södra - Berg - Normal
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Södra - Byggnadsverk - Normal
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Södra - El väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Västra - Allmän väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
5
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Västra - Berg - Normal
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Västra - Byggnadsverk - Normal
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Västra - El väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Östra - Allmän väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Östra - Berg - Normal
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Östra - Byggnadsverk - Normal
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Östra - El väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
4
Award decision basis
Price
Awarded tender
Official name of tenderer
Tyréns Sverige AB
National registration number
556194-7986
Contact person email
avrop@tyrens.se
Contact person telephone
0104522000
Contract date
Evaluation area
Region Mellersta - Bana järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
5
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Mellersta - Berg - Normal
Accepted
Yes
Rank
4
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Mellersta - Byggnadsverk - Normal
Accepted
Yes
Rank
5
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Mellersta - El järnväg -Normal
Accepted
Yes
Rank
6
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Mellersta - El väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
6
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Mellersta - Grönytor - Normal
Accepted
Yes
Rank
4
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Mellersta - Signal järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
5
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Mellersta - Tele järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Norra - Allmän järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
6
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Norra - Bana järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
4
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Norra - Berg - Normal
Accepted
Yes
Rank
4
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Norra - Byggnadsverk - Normal
Accepted
Yes
Rank
7
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Norra - El järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Norra - El väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Norra - Grönytor - Normal
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Norra - Signal järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
4
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Norra - Tele järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Sydöstra - Bana järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
5
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Sydöstra - Berg - Normal
Accepted
Yes
Rank
5
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Sydöstra - El järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
5
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Sydöstra - El väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
5
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Sydöstra - Grönytor - Normal
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Sydöstra - Signal järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Sydöstra - Tele järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Södra - Bana järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
4
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Södra - Berg - Normal
Accepted
Yes
Rank
5
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Södra - El järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
5
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Södra - El väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
5
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Södra - Grönytor - Normal
Accepted
Yes
Rank
5
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Södra - Signal järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Södra - Tele järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Västra - Bana järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
5
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Västra - Berg - Normal
Accepted
Yes
Rank
5
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Västra - El järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
5
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Västra - El väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
4
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Västra - Grönytor - Normal
Accepted
Yes
Rank
4
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Västra - Signal järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
4
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Västra - Tele järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Östra - Allmän järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
7
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Östra - Bana järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
6
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Östra - Berg - Normal
Accepted
Yes
Rank
5
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Östra - Byggnadsverk - Normal
Accepted
Yes
Rank
6
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Östra - El järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
6
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Östra - El väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
5
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Östra - Grönytor - Normal
Accepted
Yes
Rank
6
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Östra - Signal järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
5
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Östra - Tele järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
4
Award decision basis
Price
Awarded tender
Official name of tenderer
Lektus Projekt- och byggledning i Stockholm AB
National registration number
559216-1169
Contact person email
anbudpbsthlm@lektus.se
Contact person telephone
072 382 65 59
Contract date
Evaluation area
Region Mellersta - Allmän järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Mellersta - Allmän väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Mellersta - Byggnadsverk - Normal
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Norra - Allmän järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Norra - Allmän väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Norra - Byggnadsverk - Normal
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Sydöstra - Allmän järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Sydöstra - Allmän väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
6
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Sydöstra - Byggnadsverk - Normal
Accepted
Yes
Rank
4
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Södra - Allmän järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
4
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Södra - Allmän väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
6
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Södra - Byggnadsverk - Normal
Accepted
Yes
Rank
4
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Västra - Allmän järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
4
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Västra - Allmän väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
6
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Västra - Byggnadsverk - Normal
Accepted
Yes
Rank
4
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Östra - Allmän järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Östra - Allmän väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
5
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Östra - Byggnadsverk - Normal
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Awarded tender
Official name of tenderer
Structor Projektledning Uppland AB
National registration number
559134-1648
Contact person email
per-erik.knapp@structor.se
Contact person telephone
0706205853
Contract date
Evaluation area
Region Mellersta - El väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
5
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Mellersta - Grönytor - Normal
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Östra - El väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Östra - Grönytor - Normal
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Awarded tender
Official name of tenderer
WR GRUPPEN AB
National registration number
559203-0844
Contact person email
william.toma@wrgruppen.se
Contact person telephone
0736941039
Contract date
Evaluation area
Region Mellersta - El järnväg -Normal
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Sydöstra - El järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Södra - El järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Västra - El järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Östra - El järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Awarded tender
Official name of tenderer
Rejlers Sverige AB
National registration number
556051-0272
Contact person email
forfragning@rejlers.se
Contact person telephone
0702709575
Contract date
Evaluation area
Region Mellersta - Allmän järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
5
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Mellersta - Allmän väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
6
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Mellersta - Bana järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Mellersta - Berg - Normal
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Mellersta - El järnväg -Normal
Accepted
Yes
Rank
4
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Mellersta - Grönytor - Normal
Accepted
Yes
Rank
5
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Mellersta - Signal järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Mellersta - Tele järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
4
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Norra - Allmän väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
6
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Norra - Bana järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
6
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Norra - Berg - Normal
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Norra - Byggnadsverk - Normal
Accepted
Yes
Rank
6
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Norra - El järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
6
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Norra - Grönytor - Normal
Accepted
Yes
Rank
5
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Norra - Tele järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
7
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Sydöstra - Allmän järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
4
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Sydöstra - Allmän väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
7
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Sydöstra - Bana järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Sydöstra - Berg - Normal
Accepted
Yes
Rank
4
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Sydöstra - El järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Sydöstra - Grönytor - Normal
Accepted
Yes
Rank
4
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Sydöstra - Tele järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Södra - Allmän järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
5
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Södra - Allmän väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
7
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Södra - Bana järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Södra - Berg - Normal
Accepted
Yes
Rank
4
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Södra - El järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Södra - Grönytor - Normal
Accepted
Yes
Rank
6
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Södra - Tele järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Västra - Allmän järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
5
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Västra - Allmän väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
7
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Västra - Bana järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Västra - Berg - Normal
Accepted
Yes
Rank
4
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Västra - El järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Västra - Grönytor - Normal
Accepted
Yes
Rank
5
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Västra - Tele järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
6
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Östra - Allmän järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
4
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Östra - Allmän väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
6
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Östra - Bana järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Östra - Berg - Normal
Accepted
Yes
Rank
4
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Östra - El järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
4
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Östra - Grönytor - Normal
Accepted
Yes
Rank
4
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Östra - Tele järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Awarded tender
Official name of tenderer
Hifab AB
National registration number
556125-7881
Contact person email
bjorn.stahle@hifab.se
Contact person telephone
0706994320
Contract date
Evaluation area
Region Mellersta - Byggnadsverk - Normal
Accepted
Yes
Rank
7
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Mellersta - Grönytor - Normal
Accepted
Yes
Rank
4
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Norra - Byggnadsverk - Normal
Accepted
Yes
Rank
5
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Norra - Grönytor - Normal
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Sydöstra - Grönytor - Normal
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Södra - Byggnadsverk - Normal
Accepted
Yes
Rank
7
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Södra - Grönytor - Normal
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Västra - Grönytor - Normal
Accepted
Yes
Rank
4
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Östra - Byggnadsverk - Normal
Accepted
Yes
Rank
5
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Östra - Grönytor - Normal
Accepted
Yes
Rank
5
Award decision basis
Price
Awarded tender
Official name of tenderer
RK Projektledning AB
National registration number
556787-0570
Contact person email
anbud@rkpro.se
Contact person telephone
0702472890
Contract date
Evaluation area
Region Mellersta - Bana järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
7
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Norra - Bana järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
7
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Södra - Bana järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
7
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Västra - Bana järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
8
Award decision basis
Price
Awarded tender
Official name of tenderer
TA Plan i Norrköping AB
National registration number
556829-2626
Contact person email
torbjorn@taplan.se
Contact person telephone
0703264294
Contract date
Evaluation area
Region Mellersta - Allmän järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
7
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Mellersta - Allmän väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Norra - Allmän väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
4
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Sydöstra - Allmän järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
7
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Sydöstra - Allmän väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
4
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Sydöstra - Byggnadsverk - Normal
Accepted
Yes
Rank
5
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Södra - Allmän järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
8
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Södra - Allmän väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Södra - Byggnadsverk - Normal
Accepted
Yes
Rank
5
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Västra - Allmän järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
7
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Västra - Allmän väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
4
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Västra - Byggnadsverk - Normal
Accepted
Yes
Rank
5
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Östra - Allmän väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Awarded tender
Official name of tenderer
Järnvägskonsulter i Sverige AB
National registration number
559152-0985
Contact person email
ulf-peter.oberg@jarnvagskonsulter.se
Contact person telephone
+46767983840
Contract date
Evaluation area
Region Norra - El järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
7
Award decision basis
Price
Awarded tender
Official name of tenderer
Norconsult AB
National registration number
556405-3964
Contact person email
lisbet.andersson@norconsult.com
Contact person telephone
076 76 40 121
Contract date
Evaluation area
Region Mellersta - Allmän järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Mellersta - Berg - Normal
Accepted
Yes
Rank
4
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Mellersta - El järnväg -Normal
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Mellersta - Signal järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Mellersta - Tele järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Norra - Allmän järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
4
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Norra - Berg - Normal
Accepted
Yes
Rank
5
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Norra - El järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Norra - Signal järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Norra - Tele järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Sydöstra - Allmän järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Sydöstra - Berg - Normal
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Sydöstra - El järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Sydöstra - Signal järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Sydöstra - Tele järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Södra - Allmän järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Södra - Berg - Normal
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Södra - El järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Södra - Signal järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Södra - Tele järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Västra - Allmän järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Västra - Berg - Normal
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Västra - El järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Västra - Signal järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Västra - Tele järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Östra - Allmän järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Östra - Berg - Normal
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Östra - El järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Östra - Signal järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Östra - Tele järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Awarded tender
Official name of tenderer
SYSTRA AB
National registration number
556540-0677
Contact person email
request.nordic@systra.com
Contact person telephone
010-7080612
Contract date
Evaluation area
Region Mellersta - Allmän väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
7
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Östra - Allmän väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
7
Award decision basis
Price
Awarded tender
Official name of tenderer
Kvadra AB
National registration number
5593211674
Contact person email
info@kvadra.se
Contact person telephone
070-8288010
Contract date
Evaluation area
Region Mellersta - Bana järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
4
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Sydöstra - Bana järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
4
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Västra - Bana järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
4
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Östra - Bana järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
5
Award decision basis
Price
Awarded tender
Official name of tenderer
Litz Konsult AB
National registration number
556925-2603
Contact person email
order@litzkonsult.se
Contact person telephone
+46703303487
Contract date
Evaluation area
Region Mellersta - Signal järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
7
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Sydöstra - Bana järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
6
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Sydöstra - El järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
7
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Sydöstra - Signal järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
5
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Östra - Signal järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
6
Award decision basis
Price
Awarded tender
Official name of tenderer
Infra Action Sweden AB
National registration number
556995-8407
Contact person email
martin.nilsson@infraaction.se
Contact person telephone
0701089303
Contract date
Evaluation area
Region Mellersta - Allmän järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Mellersta - Allmän väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Mellersta - Byggnadsverk - Normal
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Mellersta - El väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Norra - Allmän järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Norra - Allmän väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Norra - Byggnadsverk - Normal
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Norra - El väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Sydöstra - Allmän järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
6
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Sydöstra - Allmän väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Sydöstra - Byggnadsverk - Normal
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Sydöstra - El väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
4
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Södra - Allmän järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
7
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Södra - Allmän väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Södra - Byggnadsverk - Normal
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Södra - El väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
4
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Västra - Allmän järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
5
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Västra - Allmän väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Västra - Byggnadsverk - Normal
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Västra - El väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Östra - Allmän järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
6
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Östra - Allmän väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
4
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Östra - Byggnadsverk - Normal
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Östra - El väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Awarded tender
Official name of tenderer
Systra Sverige AB
National registration number
556611-6751
Contact person email
Anbudsbevakning.JV@atkinsglobal.com
Contact person telephone
+46766291521
Contract date
Evaluation area
Region Södra - Signal järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
7
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Västra - Signal järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
7
Award decision basis
Price
Awarded tender
Official name of tenderer
ÅF-Infrastructure AB
National registration number
556185-2103
Contact person email
ulrika.radne@afry.com
Contact person telephone
010-505 01 56
Contract date
Evaluation area
Region Mellersta - Allmän järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
6
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Mellersta - Bana järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Mellersta - El järnväg -Normal
Accepted
Yes
Rank
5
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Mellersta - Signal järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
4
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Mellersta - Tele järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
5
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Norra - Allmän järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
5
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Norra - Bana järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Norra - El järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Norra - Signal järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Norra - Tele järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
4
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Sydöstra - Allmän järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
5
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Sydöstra - Bana järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Sydöstra - El järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
4
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Sydöstra - Signal järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Sydöstra - Tele järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
4
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Södra - Allmän järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
6
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Södra - Bana järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Södra - El järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
4
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Södra - Signal järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Södra - Tele järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
4
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Västra - Allmän järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
6
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Västra - Bana järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Västra - El järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
4
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Västra - Signal järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Västra - Tele järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Östra - Allmän järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
5
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Östra - Bana järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Östra - El järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
5
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Östra - Signal järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Östra - Tele järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
5
Award decision basis
Price
Awarded tender
Official name of tenderer
Pontarius AB
National registration number
556739-5263
Contact person email
johan.odeberg@pontarius.com
Contact person telephone
Contract date
Evaluation area
Region Mellersta - Allmän väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
5
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Mellersta - El väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Mellersta - Grönytor - Normal
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Norra - Allmän väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
7
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Norra - El väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
7
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Norra - Grönytor - Normal
Accepted
Yes
Rank
4
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Sydöstra - Allmän väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Sydöstra - El väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Sydöstra - Grönytor - Normal
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Södra - Allmän väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
5
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Södra - El väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Södra - Grönytor - Normal
Accepted
Yes
Rank
3
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Västra - Allmän väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Västra - El väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Västra - Grönytor - Normal
Accepted
Yes
Rank
2
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Östra - Allmän väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Östra - El väg - Normal
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Östra - Grönytor - Normal
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Awarded tender
Official name of tenderer
Progressu AB
National registration number
556967-0424
Contact person email
karl-goran.viltmyr@progressu.se
Contact person telephone
0703564588
Contract date
Evaluation area
Region Norra - Allmän järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Norra - Bana järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Norra - Signal järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price
Evaluation area
Region Norra - Tele järnväg - Normal
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price

6. Complementary info

National procurement number
KA11917
Date for initial dispatch of the notice
9/28/2023
TED Notice number