Procuring entity image

SBF 2023/1155-2.5.1.1 - Verksamhetsanalys

To participate visit Kommers Annons eLite and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons eLite if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Luleå Kommun
National registration number
212000-2742
Telephone
0920-45 30 00
Email address
inkop@lulea.se
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Regional authority
Organisation role
Buyer
Main activity
General public services
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Verksamhetsanalys
Reference number
SBF 2023/1155-2.5.1.1
Description
Syfte med upphandlingen är att med hjälp av en extern konsult sammanställa en nulägesanalys med eventuella förslag till förändringar av verksamheten ”transportenheten” inom Luleå kommuns stadsbyggnadsförvaltning. Den här upphandlingen avser en förnyad konkurrensutsättning av ramavtalet/avtalsområdet: Dynamiskt inköpssystem (DIS) konsulter 31190, 1. Verksamhetsutveckling
Main CPV-code
72000000-5 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
Contract nature
Services
Estimated value
100,000.00
Information about lots
Additional CPV codes
71316000-6 - Konsulttjänster för telekommunikation, 72000000-5 - IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd, 72210000-0 - Programmering av programpaket, 72212200-1 - Programvaruutvecklingstjänster för nätverk, Internet och intranät, 72212600-5 - Programvaruutvecklingstjänster för databas och operativsystem, 72212930-7 - Programvaruutvecklingstjänster för utbildning och underhållning, 72212931-4 - Programvaruutvecklingstjänster för utbildning, 72212960-6 - Programvaruutvecklingstjänster för drivrutiner och system, 72212982-6 - Programvaruutvecklingstjänster för konfigurationshantering, 72212983-3 - Programvaruutvecklingstjänster för utveckling, 72212984-0 - Programvaruutvecklingstjänster för programprovning, 72212985-7 - Programvaruutvecklingstjänster för felsökning, 72212990-5 - Programvaruutvecklingstjänster för kalkylprogram och utvidgningar, 72212991-2 - Programvaruutvecklingstjänster för kalkylprogram, 72220000-3 - Systemtjänster och tekniska konsulttjänster, 72240000-9 - Systemanalys och programmering, 72250000-2 - System- och stödtjänster, 72260000-5 - Programrelaterade tjänster, 72510000-3 - Administrativa tjänster för datorer
Place of performance (NUTS-code)
SE Sverige
Contract period start
9/14/2023
Contract period end
11/30/2023
Options enabled
No
Options description

5. Award

Award message
Number of tenders received
5
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States
0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States
0
Number of tenders received from SMEs
5
Lowest offer
-5000.0000
Highest offer
414720.0000
Will part of the contract be subcontracted?
Justification for direct award
Additional description of direct award
Dynamic purchasing system termination
No
Previous publication id
Decision date
9/14/2023 12:29:17 PM
Award decision basis
Best price-quality ratio
Awarded tender
Official name of tenderer
Adda AffärsConcept AB
National registration number
556526-3182
Contact person email
anbud@affarsconcept.se
Contact person telephone
0725037312
Contract date
Accepted
Yes
Rank
1

6. Complementary info

National procurement number
KA13184
Date for initial dispatch of the notice
9/15/2023
TED Notice number