Procuring entity image

UH2023-1 - PR20-42 Totalentreprenad sluttäckning IFA2 etapp 7 och 8A Löt Avfallsanläggning

To participate visit Kommers Annons eLite and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons eLite if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
SÖRAB
National registration number
556197-4022
Telephone
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Public undertaking, controlled by a local authority
Organisation role
Buyer
Main activity
Environmental protection
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
PR20-42 Totalentreprenad sluttäckning IFA2 etapp 7 och 8A Löt Avfallsanläggning
Reference number
UH2023-1
Description
Upphandlingen avser en totalentreprenad enligt ABT06 för sluttäckning av etapp 7 och etapp 8A på den så kallade IFA2-depinin på Löts Avfallsanläggning, Vallentuna. Etapp 7 och 8A ligger inom den sydvästra delen av IFA 2-deponin och har en total yta som uppgår till ca 39 000 m2. Deponin som sluttäcks är en deponi för icke-farligt avfall (IFA), vilket till stor del består av deponerade, förorenade jordar. Samtliga konstruktioner ska uppfylla deponeringsförordningens (SFS 2001:512) krav. Som en del av entreprenaden ingår även att genomföra åtgärder på befintligt gasuppsamlingssystem samt att anlägga ett passivt system. Planerad start av arbetet är tidigt hösten 2023.
Main CPV-code
45213270-6 Bygg- och anläggningsarbeten: återvinningsanläggning
Contract nature
Works
Estimated value
10,000,000.00
Information about lots
Additional CPV codes
45000000-7 - Anläggningsarbete, 45213270-6 - Bygg- och anläggningsarbeten: återvinningsanläggning
Place of performance (NUTS-code)
SE110 Stockholms län
Contract period start
8/29/2023
Contract period end
3/31/2024
Options enabled
No
Options description

5. Award

Award message
Upphandlingen är avslutad och kontrakt har tecknats.
Number of tenders received
5
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States
1
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States
0
Number of tenders received from SMEs
5
Lowest offer
9559100.0000
Highest offer
13870000.0000
Will part of the contract be subcontracted?
Justification for direct award
Additional description of direct award
Dynamic purchasing system termination
No
Previous publication id
Decision date
8/28/2023 3:13:51 PM
Award decision basis
Price
Awarded tender
Official name of tenderer
T. Wennbergs Entreprenad AB
National registration number
556875-8139
Contact person email
tobbe@twe.nu
Contact person telephone
0739-978201
Contract date
Accepted
Yes
Rank
1

6. Complementary info

National procurement number
KA12623
Date for initial dispatch of the notice
9/11/2023
TED Notice number