Procuring entity image

BÅ 22/00069 - 13120 Dagvattenledning Örebäcken

To participate visit Kommers Annons eLite and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons eLite if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB
National registration number
556765-3786
Telephone
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Public undertaking, controlled by a local authority
Organisation role
Buyer
Main activity
Water-related activities
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
13120 Dagvattenledning Örebäcken
Reference number
BÅ 22/00069
Description
Entreprenaden omfattar nyanläggning av D800-ledning utmed grönområde/GC-väg vid Örebäcken i de centrala delarna av Båstad. Området är ett vattenskyddsområde. Återställning av gatan skall göras till befintligt vad det gäller sektion och utformning.
Main CPV-code
45231300-8 Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar
Contract nature
Works
Estimated value
7,500,000.00
Information about lots
Additional CPV codes
45000000-7 - Anläggningsarbete, 45200000-9 - Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45223000-6 - Byggnads- och anläggningsarbeten, 45231100-6 - Allmänna bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, 45231110-9 - Rörläggningsarbete, 45231111-6 - Upptagning och omläggning av rörledningar, 45231113-0 - Omläggning av rörledningar, 45231300-8 - Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar, 45232130-2 - Byggnadsarbeten: regnvattenledningar, 45232420-2 - Anläggningsarbete för avloppsledningar, 45233161-5 - Anläggningsarbeten för gångbanor, 45233162-2 - Anläggningsarbeten för cykelvägar
Place of performance (NUTS-code)
SE224 Skåne län
Contract period start
7/13/2023
Contract period end
12/15/2023
Options enabled
No
Options description

5. Award

Award message
Avslutad upphandling. Fyra anbud inkom i rätt tid varav två förkastades p g a avsaknad av uppgifter enligt ska karav. Entreprenaden tilldelades Fasab Mark AB.
Number of tenders received
4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States
0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States
0
Number of tenders received from SMEs
4
Lowest offer
0.0000
Highest offer
0.0000
Will part of the contract be subcontracted?
Justification for direct award
Additional description of direct award
Dynamic purchasing system termination
No
Previous publication id
Decision date
6/30/2023 6:06:29 PM
Award decision basis
Price
Awarded tender
Official name of tenderer
FASAB Mark AB
National registration number
556574-7283
Contact person email
stefan.andersson@fasab.se
Contact person telephone
0705-14 14 17
Contract date
Accepted
Yes
Rank
1

6. Complementary info

National procurement number
KA12272
Date for initial dispatch of the notice
9/11/2023
TED Notice number