Procuring entity image

KSN-2019-03455 - Hyra av skolbyggnad i Ulleråkersområdet

To participate visit Kommers Annons eLite and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons eLite if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Uppsala kommun
National registration number
212000-3005
Telephone
018-727 00 00
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Local authority
Organisation role
Buyer
Main activity
General public services
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Hyra av skolbyggnad i Ulleråkersområdet
Reference number
KSN-2019-03455
Description
Gymnasieskolan kommer under den närmsta tioårsperioden behöva ytterligare 2500 elevplatser, varav 1400 platser förväntas hanteras i kommunal regi under denna planperiod. Syftet med upphandlingen är att, genom förhandlat förfarande, hitta en aktör som kan bygga/anpassa, hyra ut och förvalta lokaler som uppfyller kommunens behov. Upphandlingen omfattar att leverantören, i enlighet med upphandlingsdokumenten, uppför/anpassar lokaler för gymnasieskola som köparen hyr. Några övergripande krav som kommer att ställas framgår av avsnitt 3.2. Total kravspecifikation kommer att finnas i anbudsförfrågan (steg 2).
Main CPV-code
45000000-7 Anläggningsarbete
Contract nature
Estimated value
0.00
Information about lots
Additional CPV codes
45000000-7 - Anläggningsarbete, 50700000-2 - Reparation och underhåll av utrustning i byggnader, 70000000-1 - Tjänster avseende fast egendom, 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
Place of performance (NUTS-code)
SE121 Uppsala län
Contract period start
9/30/2024
Contract period end
9/30/2024
Options enabled
No
Options description

5. Award

Award message
Tilldelningsmeddelande skickat 2021-03-27.
Number of tenders received
1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States
0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States
0
Number of tenders received from SMEs
1
Highest offer
319214340
Lowest offer
319214340
Will part of the contract be subcontracted?
Yes
Justification for direct award
Additional description of direct award
Dynamic purchasing system termination
Yes
Previous publication id
2020/S 096-228435
Decision date
3/29/2021 8:28:26 AM
Award decision basis
Cost
Awarded tender
Official name of tenderer
Hemsö Fastighets AB
National registration number
556779-8169
Contact person email
jonas.jalkander@hemso.se
Contact person telephone
070-1937809
Contract date
4/27/2021
Accepted
Yes
Rank
1

6. Complementary info

National procurement number
KA2166
Date for initial dispatch of the notice
5/6/2021
TED Notice number
2021/S 089-227220
Ted Notice