Procuring entity image

KSF 2020/1092 - Mindre mark- och VA-arbeten

To participate visit Kommers Annons eLite and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons eLite if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Höörs kommun
National registration number
212000-1116
Telephone
Email address
Joint procurement
Yes Höörs Fastighetsaktiebolag
Type of contracting authority or entity
Local authority
Organisation role
Buyer
Main activity
General public services
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Mindre mark- och VA-arbeten
Reference number
KSF 2020/1092
Description
Upphandlingen avser ramavtal som omfattar mindre mark- och VA-arbeten för successiva avrop under avtalstiden. Med mindre arbeten avses enskilda avrop/uppdrag med en beräknad kostnad upp till 500 000 kr. Upphandlingen avser Höörs kommun, Höörs Fastighet AB och Mittskåne Vatten (gemensam nämnd för Höörs kommun och Hörby kommun).
Main CPV-code
45231300-8 Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar
Contract nature
Works
Estimated value
40,000,000.00
Information about lots
Additional CPV codes
45231300-8 - Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar, 45232100-3 - Anläggningsarbeten och tillhörande arbeten: vattenrörledningar, 45236000-0 - Markanläggning
Place of performance (NUTS-code)
SE224 Skåne län
Contract period start
4/30/2023
Contract period end
4/30/2023
Options enabled
No
Options description

5. Award

Award message
Upphandlingen har avslutats och ramavtal tecknats med Svevia AB, LM Transport AB, Fasab Mark AB och VA Gruppen Drift AB.
Number of tenders received
7
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States
0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States
0
Number of tenders received from SMEs
7
Highest offer
0
Lowest offer
0
Will part of the contract be subcontracted?
Not yet known
Justification for direct award
Additional description of direct award
Dynamic purchasing system termination
Yes
Previous publication id
Decision date
3/31/2021 4:04:06 PM
Award decision basis
Best price-quality ratio
Awarded tender
Official name of tenderer
Aktiebolaget Lm-Transport
National registration number
556219-1626
Contact person email
michael@lmtransport.se
Contact person telephone
044211147
Contract date
Accepted
Yes
Rank
1
Awarded tender
Official name of tenderer
Va Gruppen Drift AB
National registration number
556172-1829
Contact person email
anbud.drift@va-gruppen.se
Contact person telephone
041323879
Contract date
Accepted
Yes
Rank
1
Awarded tender
Official name of tenderer
Svevia AB (PUBL)
National registration number
556768-9848
Contact person email
lina.maria.carlsson@svevia.se
Contact person telephone
0104581320
Contract date
Accepted
Yes
Rank
1
Awarded tender
Official name of tenderer
Fasab Mark AB
National registration number
556574-7283
Contact person email
stefan.andersson@fasab.se
Contact person telephone
070-5141417
Contract date
Accepted
Yes
Rank
1

6. Complementary info

National procurement number
KA2160
Date for initial dispatch of the notice
4/30/2021
TED Notice number