Procuring entity image

- VA-sanering Grännagatan, Söderköpingsgatan mfl i Helsingborg

To participate visit Kommers Annons eLite and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons eLite if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB
National registration number
556765-3786
Telephone
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Public undertaking, controlled by a local authority
Organisation role
Buyer
Main activity
Water-related activities
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
VA-sanering Grännagatan, Söderköpingsgatan mfl i Helsingborg
Reference number
Description
Entreprenaden omfattar va-sanering av ca 550 meter huvudledning för spill - resp. dagvatten samt ca 450 m vattenledning. Gator som omfattas av entreprenaden är: Kungsörsgatan, Vadstenagatan, Grännagatan, Sösdalagatan samt Söderköpingsgatan i Helsingborg. I entreprenaden ingår även schakt och fyll för nya fjärrvärmeledningar. Samt återställningsarbeten efter va - och fjärrvärmearbetena.
Main CPV-code
45000000-7 Anläggningsarbete
Contract nature
Works
Estimated value
0.00
Information about lots
Additional CPV codes
45000000-7 - Anläggningsarbete, 45230000-8 - "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231100-6 - Allmänna bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, 45231110-9 - Rörläggningsarbete
Place of performance (NUTS-code)
SE224 Skåne län
Contract period start
12/15/2021
Contract period end
12/15/2021
Options enabled
No
Options description

5. Award

Award message
NSVA:s (orgnr: 556765-3786) upphandlingen avseende VA-sanering Grännagatan mfl är slutförd. Upphandlingen genomfördes med ett förenklat förfarande. Totalt inkom 8 st anbud. Kontrakt har tilldelats MVB SYD AB, org nr: 556076-1214. Anbudssumma: 7 922 000 kr.
Number of tenders received
6
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States
0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States
0
Number of tenders received from SMEs
6
Highest offer
0
Lowest offer
0
Will part of the contract be subcontracted?
Not yet known
Justification for direct award
Additional description of direct award
Dynamic purchasing system termination
Yes
Previous publication id
Decision date
2/17/2021 3:53:25 PM
Award decision basis
Price

6. Complementary info

National procurement number
KA791
Date for initial dispatch of the notice
4/28/2021
TED Notice number