Procuring entity image

A699.312/2022 - Byggtjänster för Polismyndigheten Väst

To participate visit Polisen Annons (FrontEnd) and register interest. You may need to create a user account at Polisen Annons (FrontEnd) if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Polisen
National registration number
202100-0076
Telephone
114 14
Email address
inkop-ea.kansli@polisen.se
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Central government authority
Organisation role
Buyer
Main activity
Public order and safety
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Byggtjänster för Polismyndigheten Väst
Reference number
A699.312/2022
Description
Ramavtalen avser mindre entreprenader, t.ex. utförande av reparations-, service-, underhålls- samt ny-, om- och tillbyggnadsarbeten i beställarens lokaler i respektive geografiska område. Beställaren avser teckna ramavtal med tre (3) entreprenörer per område under förutsättning att tillräckligt många anbudsgivare uppfyller ställda krav. Anbud kan lämnas på flera områden.
Main CPV-code
45210000-2 Byggnadsanläggning
Contract nature
Works
Estimated value
Information about lots
Additional CPV codes
45210000-2 - Byggnadsanläggning, 45216000-4 - Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader avsedda för ordningsmakten eller brand- och räddningstjänsten samt militärbyggnader, 45216100-5 - Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för ordningsmakten eller brand- och räddningstjänsten, 45216110-8 - Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader avsedda för ordningsmakten, 45216111-5 - Byggnation av polisstation, 50000000-5 - Reparation och underhåll, 50700000-2 - Reparation och underhåll av utrustning i byggnader, 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
Place of performance (NUTS-code)
Contract period start
10/28/2023
Contract period end
10/27/2025
Options enabled
No
Options description

5. Award

Award message
Number of tenders received
28
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States
0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States
0
Number of tenders received from SMEs
28
Lowest offer
0.0000
Highest offer
0.0000
Will part of the contract be subcontracted?
Yes
Justification for direct award
Additional description of direct award
Dynamic purchasing system termination
No
Previous publication id
Decision date
4/21/2023 10:59:20 AM
Award decision basis
Price

6. Complementary info

National procurement number
KA10960
Date for initial dispatch of the notice
5/25/2023
TED Notice number