Procuring entity image

KOM-407984 - För utförande av trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs väg 363 Hållplats Haddingen inom Umeå kommun, Västerbottens län

To participate visit Kommers Annons Trafikverket and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons Trafikverket if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Trafikverket
National registration number
202100-6297
Telephone
0771-921 921
Email address
trafikverket@trafikverket.se
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Central government authority
Organisation role
Buyer
Main activity
Railway services
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
För utförande av trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs väg 363 Hållplats Haddingen inom Umeå kommun, Västerbottens län
Reference number
KOM-407984
Description
Entreprenaden avser utförande av trafiksäkerhetshöjande åtgärder, ny busshållplats, 900 meter GC-väg samt breddning av befintlig väg, på väg 363 genom Haddingen, Umeå kommun. Bonus utgår om kontraktsarbeten kan färdigställas tidigare än angiven färdigställandetid. Villkor framgår av FU.
Main CPV-code
45000000-7 Anläggningsarbete
Contract nature
Works
Estimated value
21,300,000.00
Information about lots
Additional CPV codes
45000000-7 - Anläggningsarbete, 45222000-9 - Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar
Place of performance (NUTS-code)
SE331 Västerbottens län
Contract period start
6/1/2023
Contract period end
12/1/2023
Options enabled
No
Options description

5. Award

Award message
Number of tenders received
3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States
0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States
0
Number of tenders received from SMEs
3
Lowest offer
17300000.0000
Highest offer
21579700.0000
Will part of the contract be subcontracted?
Not yet known
Justification for direct award
Additional description of direct award
Dynamic purchasing system termination
No
Previous publication id
Decision date
5/12/2023 8:24:46 AM
Award decision basis
Price
Awarded tender
Official name of tenderer
Skanska Sverige AB
National registration number
556033-9086
Contact person email
petter.p.lindqvist@skanska.se
Contact person telephone
+46104482525
Contract date
5/25/2023
Accepted
Yes
Rank
1

6. Complementary info

National procurement number
KA11674
Date for initial dispatch of the notice
5/25/2023
TED Notice number