Procuring entity image

2022-368 - Östermalmsskolan, tak-, fasad- och fönsterrenovering.

To participate visit Kommers Annons Stockholms Stad and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons Stockholms Stad if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Skolfastigheter i Stockholm Aktiebolag (SISAB)
National registration number
556034-8970
Telephone
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Public undertaking, controlled by a regional authority
Organisation role
Buyer
Main activity
Housing and community amenities
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Östermalmsskolan, tak-, fasad- och fönsterrenovering.
Reference number
2022-368
Description
Utvändig renovering av Östermalmsskolan. Projektet är ett internt underhållsprojekt inom SISAB. Statusinventering av tak, fasad, fönster, balkonger, trappa och ramp har gjorts, och slutsatsen är att både tak, fasad och fönster är i behov av renovering. Likaså kommer utvändig trappa, ramp, balkonger och skärmtak att behöva åtgärdas. Omfattning blästring och omputsning av hela fasaden, omläggning av all tak-papp, och takplåt, renovering av samtliga fönster 180 enheter, renovering av 4 st balkonger, 1 st trapp och 1 st ramp. Östermalmsskolan är kulturhistoriskt värdefull och grönklassad enligt Stadsmuseets klassning. Skolan är en F-6 skola med totalt 520 elever. Renoveringen kommer att utföras under pågående verksamhet, varför det finns höga krav på hänsynstagande, flexibilitet och tydlig kommunikation. Ytor för transporter är små, och delas med transporter till skolan och intilliggande förskola (se bifogad APD-plan). Intilliggande förskola kommer därför att behöva hållas informerad om projektet, angående såväl transporter som bullrande arbeten. Skolan ligger i en del av Gustav Adolfsparken. Samarbete med parkförvaltningen kommer också att krävas. I övrigt ligger skolan invid en trafikerad korsning och omringad av bostäder, var-för planering, arbetsberedning och kommunikation är av stor vikt i detta projekt. Ovanstående uppgifter syftar till att ge anbudsgivaren en allmän orientering om projektet. För detaljerade uppgifter om upphandlingens omfattning hänvisas till upphandlingsdokumenten i övrigt.
Main CPV-code
45214200-2 Bygg- och anläggningsarbeten: skolbyggnader
Contract nature
Works
Estimated value
16,000,000.00
Information about lots
Additional CPV codes
44221100-6 - Fönster, 45214200-2 - Bygg- och anläggningsarbeten: skolbyggnader, 45261210-9 - Takläggningsarbete, 45262690-4 - Renovering av byggnader, 45443000-4 - Fasadarbeten
Place of performance (NUTS-code)
SE11 Stockholm
Contract period start
6/15/2023
Contract period end
1/31/2024
Options enabled
Yes
Options description
Framgår av Administrativa Föreskrifter.

5. Award

Award message
Number of tenders received
5
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States
0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States
0
Number of tenders received from SMEs
5
Lowest offer
15586907.0000
Highest offer
17338000.0000
Will part of the contract be subcontracted?
Not yet known
Justification for direct award
Additional description of direct award
Dynamic purchasing system termination
No
Previous publication id
Decision date
4/21/2023 3:13:26 PM
Award decision basis
Price
Awarded tender
Official name of tenderer
Stark Fasadrenovering i Sverige AB
National registration number
556691-3033
Contact person email
forfragan@starkfasad.se
Contact person telephone
Contract date
6/15/2023
Accepted
Yes
Rank
1

6. Complementary info

National procurement number
KA11042
Date for initial dispatch of the notice
8/14/2023
TED Notice number