Procuring entity image

2022-2688 - Markåtgärder för säkerställning av byggnader vid skyfall- Fas 1

To participate visit Kommers Annons Stockholms Stad and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons Stockholms Stad if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Aktiebolaget Stockholmshem
National registration number
556035-9555
Telephone
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Public undertaking, controlled by a regional authority
Organisation role
Buyer
Main activity
Housing and community amenities
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Markåtgärder för säkerställning av byggnader vid skyfall- Fas 1
Reference number
2022-2688
Description
AB Stockholmshem avser att upphandla en totalentreprenör i samverkan för att utreda, planera, projektera och utföra lämpliga markåtgärder för att avhjälpa risk för skador i fastigheter p.g.a. skyfall. Av AB Stockholmshems totalt ca 400 st fastigheter har 122 st fastigheter bedömts riskera skyfallsskador, antal fastigheter kan komma att förändras. Omfattning av åtgärder samt typ av åtgärder kan i dagsläget inte fastställas utan behöver utredas på plats i samverkan med beställare. Arbetet är uppdelat i två faser, Fas 1 samt Fas 2 och ska utföras i samverkan med beställare. Fas 1 omfattar övergripande planering och projektering och Fas 2 omfattar detaljprojektering och utförande av fastslagna åtgärder. Denna upphandling avser Fas 1, vilken övergår i Fas 2 förutsatt att parterna är eniga avseende samarbete, omfattning och kontrakt för Fas 2.
Main CPV-code
45236000-0 Markanläggning
Contract nature
Works
Estimated value
10,000,000.00
Information about lots
Additional CPV codes
45211000-9 - Anläggningsarbeten för flerfamiljshus, 45211100-0 - Bygg- och anläggningsarbeten för bostäder, 45232454-9 - Anläggningsarbeten för regnvattenbassänger, 45236000-0 - Markanläggning, 45246400-7 - Anläggning för översvämningsskydd
Place of performance (NUTS-code)
SE11 Stockholm
Contract period start
4/1/2023
Contract period end
12/31/2025
Options enabled
No
Options description

5. Award

Award message
Number of tenders received
6
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States
0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States
2
Number of tenders received from SMEs
6
Lowest offer
0.0000
Highest offer
0.0000
Will part of the contract be subcontracted?
Justification for direct award
Additional description of direct award
Dynamic purchasing system termination
No
Previous publication id
Decision date
5/5/2023 4:54:22 PM
Award decision basis
Best price-quality ratio
Awarded tender
Official name of tenderer
Pilbäck Mark & Anläggning AB
National registration number
556851-5992
Contact person email
aron@pma.se
Contact person telephone
0709995882
Contract date
Accepted
Yes
Rank
1

6. Complementary info

National procurement number
KA10632
Date for initial dispatch of the notice
5/23/2023
TED Notice number