Procuring entity image

BUN 435/2023 - Direktupphandling av utbildningspaket för hantering vid händelse av hot och våld på förskola

To participate visit Kommers Annons eLite and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons eLite if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Helsingborgs stad
National registration number
212000-1157
Telephone
042-10 50 00
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Local authority
Organisation role
Buyer
Main activity
General public services
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Direktupphandling av utbildningspaket för hantering vid händelse av hot och våld på förskola
Reference number
BUN 435/2023
Description
Skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborgs stad inbjuder härmed intresserade att lämna offert avseende direktupphandling av utbildningspaket för hantering vid händelse av hot och våld på förskola. Utbildningen riktar sig till personal på stadens förskolor. Syftet med utbildningen är att öka beredskapen vid en våldssituation eller hotfull situation på eller i anslutning till förskolan för att på så sätt förbättra arbetsmiljön och tryggheten på förskolorna. Utbildningen ska gå igenom vad som ska göras före, under och efter en händelse av hot och våld inträffat. Detta innefattar bland annat information om förebyggande arbete på förskolorna, hur personalen ska agera under en pågående händelse av hot och våld, krishantering efter händelsen (krisledning, kommunikation m.m.). Innan utbildningarna äger rum kommer det att genomföras en genomlysning av den fysiska säkerheten på respektive förskola. Genomlysningen kommer att genomföras av skol- och fritidsförvaltningen. Utföraren av utbildningsuppdraget ska sätta sig in i verksamhetens fysiska förutsättningar utifrån genomlysningen. Utbildningen ska genomföras på stadens samtliga förskolor. Skol- och fritidsförvaltningen tillhandahåller lokaler till utbildningarna.
Main CPV-code
80330000-6 Säkerhetsutbildning
Contract nature
Services
Estimated value
1,000,000.00
Information about lots
Additional CPV codes
80330000-6 - Säkerhetsutbildning, 80550000-4 - Säkerhetsövningar
Place of performance (NUTS-code)
SE224 Skåne län
Contract period start
9/1/2023
Contract period end
8/31/2025
Options enabled
No
Options description

5. Award

Award message
Number of tenders received
12
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States
0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States
0
Number of tenders received from SMEs
12
Lowest offer
0.0000
Highest offer
0.0000
Will part of the contract be subcontracted?
No
Justification for direct award
Additional description of direct award
Dynamic purchasing system termination
No
Previous publication id
Decision date
Award decision basis
Best price-quality ratio
Awarded tender
Official name of tenderer
Defensify AB
National registration number
559197-0073
Contact person email
fredrik.gorefalt@defensify.se
Contact person telephone
0723528743
Contract date
5/22/2023
Accepted
Yes
Rank
1

6. Complementary info

National procurement number
KA11651
Date for initial dispatch of the notice
5/23/2023
TED Notice number