Procuring entity image

T2022-02808 - Årsavtal 2022 Mark och elarbete för offentlig belysning Ytterstad

To participate visit Kommers Annons Stockholms Stad and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons Stockholms Stad if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Stockholms stad
National registration number
212000-0142
Telephone
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Regional authority
Organisation role
Buyer
Main activity
General public services
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Årsavtal 2022 Mark och elarbete för offentlig belysning Ytterstad
Reference number
T2022-02808
Description
Entreprenaden är ett ramavtal (årsavtal) som omfattar markarbeten och elarbeten för offentlig belysning på Stockholm Stads mark, såsom gator, vägar, parker, gång- och cykelvägar samt torg. Markarbetena består kortfattat av schakt, rivning av befintliga belysningsfundament, kabelrörsförläggning, sättning av nya belysningsfundament, återfyllning och återställning av markytor. Elarbetena består kortfattat av rivning av befintlig belysningsanläggning, kabeldragning, montage av belysningsstolpar och armaturer samt inkoppling och provning samt driftsättning av anläggning. Objekten kan vara både reinvesteringsarbeten på befintlig anläggning och nyinstallationer.
Main CPV-code
45316110-9 Installation av vägbelysning
Contract nature
Works
Estimated value
Information about lots
Additional CPV codes
31527200-8 - Utomhusbelysning, 34928500-3 - Gatubelysning, 45112000-5 - Grävning och schaktning, 45236000-0 - Markanläggning, 45316110-9 - Installation av vägbelysning
Place of performance (NUTS-code)
SE110 Stockholms län
Contract period start
4/1/2023
Contract period end
3/31/2025
Options enabled
No
Options description

5. Award

Award message
Number of tenders received
6
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States
0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States
0
Number of tenders received from SMEs
6
Lowest offer
0.0000
Highest offer
0.0000
Will part of the contract be subcontracted?
Justification for direct award
Additional description of direct award
Dynamic purchasing system termination
No
Previous publication id
Decision date
1/30/2023 3:47:19 PM
Award decision basis
Price
Awarded tender
Official name of tenderer
One Nordic AB
National registration number
556075-7287
Contact person email
magnus.hoglund@one-nordic.se
Contact person telephone
0738235092
Contract date
Accepted
Yes
Rank
1

6. Complementary info

National procurement number
KA9756
Date for initial dispatch of the notice
5/26/2023
TED Notice number
2023/S 101-311598
Ted Notice