Procuring entity image

11479 - Nybyggnation av lokalgata, Gävle Kommun

To participate visit Kommers Annons Gävleborgs län and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons Gävleborgs län if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Gävle Kommun
National registration number
212000-2338
Telephone
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Local authority
Organisation role
Buyer
Main activity
General public services
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Nybyggnation av lokalgata, Gävle Kommun
Reference number
11479
Description
Gävle Kommun upphandlar nybyggnation av 425 meter lokalgata i Kv Ekorrbäret, Gävle Kommun. De nya lokalgatorna utgår från Tussilagovägen. Arbetena kommer att omfatta byggande av lokalgator, VA, dagvatten el, belysning, fjärrvärme, optokanalisation och grovterrassering av tomtmark OBS ! Detta är en planerad upphandling, innehåll och tidplan kan ändras under tiden fram till annonsering av underlag.
Main CPV-code
45000000-7 Anläggningsarbete
Contract nature
Estimated value
8,000,000.00
Information about lots
Additional CPV codes
45000000-7 - Anläggningsarbete
Place of performance (NUTS-code)
SE313 Gävleborgs län
Contract period start
12/31/2022
Contract period end
12/31/2022
Options enabled
No
Options description

5. Award

Award message
Number of tenders received
7
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States
0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States
0
Number of tenders received from SMEs
7
Highest offer
0
Lowest offer
0
Will part of the contract be subcontracted?
Justification for direct award
Additional description of direct award
Dynamic purchasing system termination
Yes
Previous publication id
ab92d2b0-f32c-4ccb-ac93-6944bd9d736e
Decision date
2/12/2021 9:12:00 AM
Award decision basis
Cost
Awarded tender
Official name of tenderer
Westcon Nord AB
National registration number
559239-5643
Contact person email
jesper.gronvall@westconab.se
Contact person telephone
072-2540330
Contract date
Accepted
Yes
Rank
1

6. Complementary info

National procurement number
KA255
Date for initial dispatch of the notice
4/6/2021
TED Notice number