Procuring entity image

11485 - Gävle Kommun upphandlar Underhåll gatumark, parkmark, Vinterväghållning

To participate visit Kommers Annons Gävleborgs län and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons Gävleborgs län if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Gävle Kommun
National registration number
212000-2338
Telephone
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Local authority
Organisation role
Buyer
Main activity
General public services
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Gävle Kommun upphandlar Underhåll gatumark, parkmark, Vinterväghållning
Reference number
11485
Description
• Drift och underhåll av gatumark. Dvs skötsel och visst avhjälpande underhåll av det kommunala vägnätet och därtill omkringliggande ytor. Arbetena utförs med varierande omfattning över helt kalenderår men huvudsakligen under barmarkssäsongen samt under ordinarie arbetstid. • Drift och underhåll av parkmark. Dvs skötsel och visst avhjälpande underhåll av kommunens parkmark. Arbetena utförs med varierande omfattning under barmarkssäsong och till största delen under ordinarie arbetstid. • Vinterväghållning. Dvs beredskap, jour och utförande av vinterväghållning på kommunens vägnät. Arbetena utförs under vintersäsong och till största delen utanför ordinarie arbetstid.
Main CPV-code
77311000-3 Skötsel av trädgårdar och parker
Contract nature
Services
Estimated value
60,000,000.00
Information about lots
Additional CPV codes
34143000-1 - Fordon för vinterväghållning, 44113910-7 - Material för vinterväghållning, 45233139-3 - Underhåll av allmänna vägar, 77311000-3 - Skötsel av trädgårdar och parker, 77313000-7 - Parkskötsel
Place of performance (NUTS-code)
SE313 Gävleborgs län
Contract period start
2/8/2022
Contract period end
2/8/2022
Options enabled
No
Options description

5. Award

Award message
Number of tenders received
3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States
0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States
0
Number of tenders received from SMEs
3
Highest offer
0
Lowest offer
0
Will part of the contract be subcontracted?
No
Justification for direct award
Additional description of direct award
Dynamic purchasing system termination
Yes
Previous publication id
2020/S 239-589657
Decision date
3/29/2021 4:27:46 PM
Award decision basis
Cost

6. Complementary info

National procurement number
KA386
Date for initial dispatch of the notice
4/1/2021
TED Notice number
2021/S 065-167247
Ted Notice