Procuring entity image

3.3.2-75/2020 - Upphandling av bemanningstjänster inom administration, arkiv och registratur , ekonomi och personal

To participate visit Kommers Annons Stockholms Stad and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons Stockholms Stad if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Stockholms stad
National registration number
212000-0142
Telephone
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Regional authority
Organisation role
Buyer
Main activity
General public services
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Upphandling av bemanningstjänster inom administration, arkiv och registratur , ekonomi och personal
Reference number
3.3.2-75/2020
Description
Kommunstyrelsen i Stockholms stad (nedan staden) genom dess servicenämnd inbjuder er att lämna anbud på bemanningstjänster enligt de förutsättningar som anges i detta upphandlingsdokument. Upphandlingen är en central upphandling, vilket innebär att den omfattar hela stadens nämndorganisation samt de bolag och stiftelser som anmält sitt deltagande. Staden avser teckna ramavtal med minst tre (3) leverantörer inom respektive anbudsområde: Administration Registratur och Arkiv Ekonomi Personal Avtalsperioden gäller från tidigast 2021-10-16 eller den tidpunkt då Ramavtalet har undertecknats av båda parter i två (2) år med möjlighet till förlängning med 1+1 år.
Main CPV-code
79630000-9 Personaladministrativa tjänster utom arbetsförmedling och personaluthyrning
Contract nature
Services
Estimated value
Information about lots
Arkiv och registratur, Ekonomi , Personal, Administration
Additional CPV codes
79630000-9 - Personaladministrativa tjänster utom arbetsförmedling och personaluthyrning, 79414000-9 - Konsulttjänster för personalförvaltning
Place of performance (NUTS-code)
SE110 Stockholms län
Contract period start
8/15/2021
Contract period end
11/2/2022
Options enabled
No
Options description

5. Award

Award message
Number of tenders received
14
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States
0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States
0
Number of tenders received from SMEs
14
Lowest offer
0.0000
Highest offer
0.0000
Will part of the contract be subcontracted?
Justification for direct award
Additional description of direct award
Dynamic purchasing system termination
No
Previous publication id
Decision date
9/24/2021 8:36:57 AM
Awarded tender
Official name of tenderer
Jurek Rekrytering & Bemanning AB
National registration number
556694-5324
Contact person email
avropa@jurek.se
Contact person telephone
08-525 018 00
Contract date
Evaluation area
Personal
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Cost
Evaluation area
Arkiv och registratur
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Cost
Awarded tender
Official name of tenderer
Poolia Sverige Aktiebolag
National registration number
556426-7655
Contact person email
bid@poolia.se
Contact person telephone
Contract date
Evaluation area
Ekonomi
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Cost
Evaluation area
Administration
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Best price-quality ratio
Awarded tender
Official name of tenderer
Randstad AB
National registration number
556242-1718
Contact person email
avrop@randstad.se
Contact person telephone
+46732589384
Contract date
Evaluation area
Arkiv och registratur
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Cost
Evaluation area
Administration
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Best price-quality ratio
Awarded tender
Official name of tenderer
Manpower Aktiebolag
National registration number
556348-1588
Contact person email
bidteam@manpowergroup.se
Contact person telephone
0722373890
Contract date
Evaluation area
Ekonomi
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Cost
Awarded tender
Official name of tenderer
Perido AB
National registration number
556639-6387
Contact person email
upphandling@perido.se
Contact person telephone
Contract date
Evaluation area
Arkiv och registratur
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Cost
Evaluation area
Administration
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Best price-quality ratio
Awarded tender
Official name of tenderer
Academic Work Sweden AB
National registration number
556559-5450
Contact person email
evelina.emanuelsson@academicwork.se
Contact person telephone
0701615948
Contract date
Evaluation area
Ekonomi
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Cost
Awarded tender
Official name of tenderer
Bemannia AB
National registration number
556626-8347
Contact person email
upphandling@bemannia.se
Contact person telephone
0771- 84 53 00
Contract date
Evaluation area
Personal
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Cost
Awarded tender
Official name of tenderer
Performiq AB
National registration number
556785-2677
Contact person email
anna.nilsson@performiq.se
Contact person telephone
0733537502
Contract date
Evaluation area
Personal
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Cost

6. Complementary info

National procurement number
KA2151
Date for initial dispatch of the notice
7/21/2022
TED Notice number