Procuring entity image

KOM-408490 - Utförandeentreprenad för åtgärd av vattenfaunapassager (trumbyte) i Arvidsjaur kommun

To participate visit Kommers Annons Trafikverket and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons Trafikverket if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Trafikverket
National registration number
202100-6297
Telephone
0771-921 921
Email address
trafikverket@trafikverket.se
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Central government authority
Organisation role
Buyer
Main activity
Railway services
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Utförandeentreprenad för åtgärd av vattenfaunapassager (trumbyte) i Arvidsjaur kommun
Reference number
KOM-408490
Description
Objektet avser rivning av befintliga trummor samt anläggande av nya trummor längs väg 520, väg 521 samt väg 525 inom Arvidsjaur kommun. Efter åtgärd ska vägtrummorna vara ekologiskt anpassade och möjliggöra att fiskar och andra vattenlevande organismer kan passera väganläggningen. Entreprenaden består av följande huvuddelar: Huvuddel 1: Biflöde från Anna-Gretatjärnen till Arvet (plåttrumma) Färdigställandetid 20230930. Huvuddel 2: Biflöde till Gallakbäcken (bantrumma i betong) Färdigställandetid 20220930 Huvuddel 3: Biflöde från Stora Kroktjärnen till Norra Kvarntjärnen (bantrumma i betong) Färdigställandetid 20230930 För huvuddel 1 och huvuddel 3 utgår bonus för tidigare färdigställande. Villkor framgår av FU. Notera namnbyte på objektet: tidigare publicerat som Utförandeentreprenad för åtgärd av vattenfaunapassager (trumbyte) i Arvidsjaur och Norsjö kommun, entreprenad 1
Main CPV-code
45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
Contract nature
Works
Estimated value
7,900,000.00
Information about lots
Additional CPV codes
45200000-9 - Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45220000-5 - Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 50230000-6 - Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning
Place of performance (NUTS-code)
SE332 Norrbottens län
Contract period start
6/17/2022
Contract period end
9/30/2023
Options enabled
No
Options description

5. Award

Award message
Number of tenders received
5
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States
1
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States
0
Number of tenders received from SMEs
5
Lowest offer
4901286.6500
Highest offer
8071000.0000
Will part of the contract be subcontracted?
Not yet known
Justification for direct award
Additional description of direct award
Dynamic purchasing system termination
No
Previous publication id
Decision date
6/3/2022 1:17:00 PM
Award decision basis
Price
Awarded tender
Official name of tenderer
Svevia AB (publ)
National registration number
556768-9848
Contact person email
staffan.jonsson@svevia.se
Contact person telephone
0702668434
Contract date
6/16/2022
Accepted
Yes
Rank
2

6. Complementary info

National procurement number
KA7789
Date for initial dispatch of the notice
6/22/2022
TED Notice number