Procuring entity image

21FMV6208 - Ramavtal VMH Mindre båtar Sydkusten - Batch 11

To participate visit FMV Leverantörsportal and register interest. You may need to create a user account at FMV Leverantörsportal if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Försvarets materielverk
National registration number
202100-0340
Telephone
+46 8 782 40 00
Email address
registrator@fmv.se
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Central government authority
Organisation role
Buyer
Main activity
Defence
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
Yes

2. Object

Title
Ramavtal VMH Mindre båtar Sydkusten - Batch 11
Reference number
21FMV6208
Description
FMV har av Försvarsmakten fått i uppdrag att genomföra upphandlingen av ett Ramavtal för vidmakthållande av Försvarsmaktens mindre båtar på sydkusten. Ramavtalet tecknas med Försvarsmakten som avtalspart men FMV skall äga rätt att jämte Försvarsmakten lägga avrop mot avtalet. Ramavtalet (grundbeställning) är avsedd att löpa under tre år (2021-2024) med optioner för ytterligare 2 + 2 år. Detta ärende avser tecknande av ett ramavtal, Batch 11, för båtar ingående i bilaga F till detta förfrågningsunderlag.
Main CPV-code
50640000-3 Reparation och underhåll av örlogsfartyg
Contract nature
Services
Estimated value
Information about lots
Additional CPV codes
34500000-2 - Fartyg och båtar, 34520000-8 - Båtar, 50640000-3 - Reparation och underhåll av örlogsfartyg
Place of performance (NUTS-code)
SE Sverige
Contract period start
12/1/2021
Contract period end
12/1/2028
Options enabled
Yes
Options description
Två stycken optioner på 2+2 år.

5. Award

Award message
Number of tenders received
1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States
0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States
0
Number of tenders received from SMEs
1
Lowest offer
4675301.0000
Highest offer
4675301.0000
Will part of the contract be subcontracted?
Yes
Justification for direct award
Additional description of direct award
Dynamic purchasing system termination
No
Previous publication id
Decision date
12/3/2021 8:14:59 PM
Award decision basis
Price
Awarded tender
Official name of tenderer
Hasslö Varv AB
National registration number
556074-9664
Contact person email
johan.sandberg@hasslovarv.se
Contact person telephone
Contract date
6/10/2022
Accepted
Yes
Rank
1

6. Complementary info

National procurement number
KA5114
Date for initial dispatch of the notice
6/22/2022
TED Notice number