Procuring entity image

T2022-00972 - Blomsterprogrammet Söderort 2023

To participate visit Kommers Annons Stockholms Stad and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons Stockholms Stad if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Stockholms stad
National registration number
212000-0142
Telephone
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Regional authority
Organisation role
Buyer
Main activity
General public services
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Blomsterprogrammet Söderort 2023
Reference number
T2022-00972
Description
Objektet är Blomsterprogrammet Söderort, som huvudsakligen består av plantering och skötsel av blomsterurnor på gatumark tillhörande Stockholms stad. Arbetet sker i en trafikerad, delvis trång och välbesökt miljö där många aktörer och medborgare förekommer. Det ställer krav på anpassning och flexibilitet i arbetet med Blomster-programmet. De blomsterurnor som tillhör Blomsterprogrammet är ett viktigt inslag i stadsmiljön och en del av Stockholms stads mål om en attraktiv och trygg stad. Blomsterpro-grammet har även en målsättning om att bidra till biologisk mångfald genom att i möjligaste mån använda pollinerande växter i planteringarna. Blomsterprogrammet förnyas årligen med unika teman gällande färg och utform-ning. Innehållet bestäms av projektledaren i samarbete med anlitade konsulter. Be-ställaren tillhandahåller platsbeskrivning, växtförteckning och planteringsritningar årligen (se handling 11.1-11.4 som bifogas upphandlingen). Entreprenören använder handlingarna för att beräkna fram den totala växtmängden för de växtbeställningar som entreprenören ska göra.
Main CPV-code
77300000-3 Trädgårdstjänster
Contract nature
Services
Estimated value
Information about lots
Additional CPV codes
77000000-0 - Jordbruks-, skogsbruks-, trädgårds-, vattenbruks- och biodlingstjänster, 77300000-3 - Trädgårdstjänster, 77310000-6 - Plantering och skötsel av grönområden, 77313000-7 - Parkskötsel, 77330000-2 - Arrangering av blomsteruppsättningar
Place of performance (NUTS-code)
SE11 Stockholm
Contract period start
1/1/2023
Contract period end
12/31/2024
Options enabled
Yes
Options description
1+1 år

5. Award

Award message
Number of tenders received
3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States
0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States
0
Number of tenders received from SMEs
3
Lowest offer
0.0000
Highest offer
0.0000
Will part of the contract be subcontracted?
Justification for direct award
Additional description of direct award
Dynamic purchasing system termination
No
Previous publication id
Decision date
5/19/2022 11:05:30 AM
Award decision basis
Price
Awarded tender
Official name of tenderer
Tiits Trädgård AB
National registration number
556061-2656
Contact person email
tiits@tiits.se
Contact person telephone
0707177961
Contract date
Accepted
Yes
Rank
1

6. Complementary info

National procurement number
KA7512
Date for initial dispatch of the notice
6/24/2022
TED Notice number
2022/S 121-344928
Ted Notice