Procuring entity image

SFI-2022-1033 - OFFERTFÖRFRÅGAN GÄLLANDE EVENTARRANGÖR FÖR ARRANGEMANG I ANSLUTNING TILL DEN TV-SÄNDA GULDBAGGEGALAN

To participate visit Kommers Annons eLite and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons eLite if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Svenska Filminstitutet
National registration number
802004-1748
Telephone
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Central government authority
Organisation role
Buyer
Main activity
Housing and community amenities
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
OFFERTFÖRFRÅGAN GÄLLANDE EVENTARRANGÖR FÖR ARRANGEMANG I ANSLUTNING TILL DEN TV-SÄNDA GULDBAGGEGALAN
Reference number
SFI-2022-1033
Description
Filminstitutet önskar direktupphandla och teckna ett avtal med en eventarrangör som ska arrangera galafesten samt även ansvara för delar av arrangemanget kring prisutdelningen. Uppdraget avser Guldbaggegalan för år 2023.
Main CPV-code
92000000-1 Fritids-, kultur- och sporttjänster
Contract nature
Services
Estimated value
1,750,000.00
Information about lots
Additional CPV codes
92000000-1 - Fritids-, kultur- och sporttjänster
Place of performance (NUTS-code)
SE110 Stockholms län
Contract period start
7/1/2022
Contract period end
3/31/2023
Options enabled
No
Options description

5. Award

Award message
Tilldelning har skett. Stiftelsen Svenska Filminstitutet (Filminstitutet) har genomfört en direktupphandling enligt 19 a kap. 2 § LOU och då enligt bilaga 2 ” Förteckning över sociala tjänster och andra särskilda tjänster”. Direktupphandlingen avser Guldbaggegalan för 2023 och avtal tecknas med en leverantör. En offertförfrågan har tagits fram och skickades ut till tre leverantörer. Samtliga tre leverantörer inkom med offert och alla var kvalificerade. Vid en sammantagen bedömning av offerterna har följande leverantör lämnat den bäst lämpade offerten utifrån Filminstitutets behov och det som Filminstitutet efterfrågat:  Reachem AB (org.nr. 556764-7093) Filminstitutet avser därför att teckna avtal med angiven leverantör för arrangemang av Guldbaggegalan 2023.
The contract/lot is not awarded
Yes
Reason
Other

6. Complementary info

National procurement number
KA8430
Date for initial dispatch of the notice
6/21/2022
TED Notice number