Procuring entity image

2020:549 - Offentlig belysning Drift- och underhåll samt viss reinvestering

To participate visit Kommers Annons eLite and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons eLite if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Botkyrka kommun
National registration number
212000-2882
Telephone
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Regional authority
Organisation role
Buyer
Main activity
General public services
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Offentlig belysning Drift- och underhåll samt viss reinvestering
Reference number
2020:549
Description
Entreprenadområdet avser de befintliga samt framtida anläggningarna för den offentliga belysningen samt härför ianspråktagna ytor. Anbudsgivare bör inför avgivande av anbud förvissa sig om entreprenadområdets belägenhet. Avtalet innebär att beställaren beställer reinvesterings- och investeringsprojekt, successivt inom Botkyrka kommun efter behov, kommunen förbehåller sig rät-ten att själv paketera avrop och eller entreprenader.
Main CPV-code
34928500-3 Gatubelysning
Contract nature
Works
Estimated value
0.00
Information about lots
Drift och underhåll
Additional CPV codes
34928500-3 - Gatubelysning, 34928510-6 - Stolpar för gatubelysning
Place of performance (NUTS-code)
SE110 Stockholms län
Contract period start
2/28/2022
Contract period end
2/28/2022
Options enabled
No
Options description

5. Award

Award message
Upphandlingen är avslutad och avtal skrivet
Number of tenders received
3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States
0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States
0
Number of tenders received from SMEs
3
Highest offer
0
Lowest offer
0
Will part of the contract be subcontracted?
No
Justification for direct award
Additional description of direct award
Dynamic purchasing system termination
Yes
Previous publication id
Decision date
2/2/2021 9:04:20 AM
Awarded tender
Official name of tenderer
Bogfelts installationer och entreprenad ab
National registration number
556369-4925
Contact person email
mario@bogfelts.se
Contact person telephone
070-942 40 67
Contract date
Evaluation area
Drift och underhåll
Accepted
Yes
Rank
1
Award decision basis
Price

6. Complementary info

National procurement number
KA612
Date for initial dispatch of the notice
2/23/2021
TED Notice number