Procuring entity image

KS 2020/941 - Ramavtal VVS-arbeten 2020

To participate visit Kommers Annons eLite and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons eLite if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Bodens kommun
National registration number
212000-2767
Telephone
0921-62000
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Central government authority
Organisation role
Buyer
Main activity
Housing and community amenities
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Ramavtal VVS-arbeten 2020
Reference number
KS 2020/941
Description
Upphandlingen avser ramavtal för entreprenörer inom kategori VVS-arbeten för underhålls- och ombyggarbeten i beställarens fastighetsbestånd. För hämtköp av beställarens egenregi ska entreprenören även inneha en butik inom en radie av 5 kilometer från Stadshuset i Bodens kommun eller likvärdigt alternativ såsom lagerhållning med normalt förekommande VVS-produkter vid underhållsarbeten. Beställaren har för avsikt att teckna ramavtal med två (2) leverantörer med rangordning med annan fördelningsnyckel av innebörd att 1:an tilldelas ca 70 % och 2:an ca 30 % av avropen. Den procentuella fördelningen sker utifrån det totala värdet i kronor under hela avtalstiden. Fastighets- och lokalyta beräknas omfatta ungefär 190 000 m2 fördelat på ca 70 byggnader. Fastighets- och lokalyta kan dock komma att förändras under avtalstiden. Objekten är belägna inom Bodens kommun. Vid större uppskattade VVS-uppdrag överstigande 500 000 SEK ska en ny upphandling ske
Main CPV-code
42512300-1 Värme-, ventilations- och luftkonditioneringsenheter
Contract nature
Estimated value
0.00
Information about lots
Additional CPV codes
42512300-1 - Värme-, ventilations- och luftkonditioneringsenheter, 44115200-1 - Sanitets- och värmematerial, 44115220-7 - Värmematerial, 44620000-2 - Värmeledningselement och centralvärmepannor samt delar, 45231110-9 - Rörläggningsarbete, 45231112-3 - Installation av rörsystem, 45232150-8 - Arbeten för vattenledningar, 45232460-4 - Sanitetsanläggningar, 45331000-6 - Installation av värme, ventilation och luftkonditionering, 45332400-7 - Montering av sanitetsgods och rör
Place of performance (NUTS-code)
SE332 Norrbottens län
Contract period start
11/9/2022
Contract period end
11/9/2022
Options enabled
No
Options description

5. Award

Award message
Number of tenders received
5
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States
0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States
0
Number of tenders received from SMEs
5
Highest offer
0
Lowest offer
0
Will part of the contract be subcontracted?
Not yet known
Justification for direct award
Additional description of direct award
Dynamic purchasing system termination
Yes
Previous publication id
Decision date
12/3/2020 1:42:21 PM
Award decision basis
Cost
Awarded tender
Official name of tenderer
Bengt Johanssons Rör AB
National registration number
556316-0745
Contact person email
andreas.eriksson@johanssonsror.se
Contact person telephone
073-8418635
Contract date
Accepted
Yes
Rank
1
Awarded tender
Official name of tenderer
Umia Nord AB
National registration number
559003-0440
Contact person email
maria.kagstrom@umia.se
Contact person telephone
072-5848709
Contract date
Accepted
Yes
Rank
1

6. Complementary info

National procurement number
KA1300
Date for initial dispatch of the notice
2/22/2021
TED Notice number