Procuring entity image

KS 2020/1711 - Ramavtal Kylarbeten 2020_2.0

To participate visit Kommers Annons eLite and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons eLite if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Bodens kommun
National registration number
212000-2767
Telephone
0921-62000
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Central government authority
Organisation role
Buyer
Main activity
Housing and community amenities
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Ramavtal Kylarbeten 2020_2.0
Reference number
KS 2020/1711
Description
Upphandlingen avser ramavtal för entreprenörer inom kategori kylarbeten för underhålls- och ombyggarbeten i beställarens fastighetsbestånd. Beställaren har för avsikt att teckna ramavtal med två (2) leverantörer med rangordning med annan fördelningsnyckel av innebörd att 1:an tilldelas ca 70 % och 2:an ca 30 % av avropen. Den procentuella fördelningen sker utifrån det totala värdet i kronor under hela avtalstiden. Avrop sker vid behov löpande under avtalstiden. Det är beställaren som fördelar uppdragen till de antagna leverantörerna. Bodens kommuns inklusive Boden Science Park Fastighets AB. Fastighets- och lokalyta beräknas omfatta ungefär 190 000 m2 fördelat på ca 70 byggnader. Fastighets- och lokalyta kan dock komma att förändras under avtalstiden. Samtliga fastigheter är belägna inom Bodens kommun. Vid större uppskattade Kyluppdrag överstigande 300 000 SEK ska en ny upphandling ske.
Main CPV-code
42500000-1 Kyl- och ventilationsutrustning
Contract nature
Works
Estimated value
0.00
Information about lots
Additional CPV codes
42500000-1 - Kyl- och ventilationsutrustning, 42510000-4 - Värmeväxlare, luftkonditionerings- och kylutrustning samt filtreringsapparater, 42513290-4 - Kommersiell kylutrustning, 45331230-7 - Installation av kylutrustning
Place of performance (NUTS-code)
SE332 Norrbottens län
Contract period start
12/31/2022
Contract period end
12/31/2022
Options enabled
No
Options description

5. Award

Award message
Number of tenders received
2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States
0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States
0
Number of tenders received from SMEs
2
Highest offer
0
Lowest offer
0
Will part of the contract be subcontracted?
Not yet known
Justification for direct award
Additional description of direct award
Dynamic purchasing system termination
Yes
Previous publication id
Decision date
12/30/2020 1:48:26 PM
Award decision basis
Best price-quality ratio
Awarded tender
Official name of tenderer
Teknisk fastighetsservice AB
National registration number
556473-3102
Contact person email
tomas.ronnberg@tfservice.se
Contact person telephone
Contract date
Accepted
Yes
Rank
1
Awarded tender
Official name of tenderer
Bravida sverige AB
National registration number
556197-4188
Contact person email
goran.filppa@bravida.se
Contact person telephone
+46732345262
Contract date
Accepted
Yes
Rank
1

6. Complementary info

National procurement number
KA1297
Date for initial dispatch of the notice
2/22/2021
TED Notice number