Procuring entity image

E2021-03836 - Byggekonom för Norra Djurgårdsstaden

To participate visit Kommers Annons Stockholms Stad and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons Stockholms Stad if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Stockholms stad
National registration number
212000-0142
Telephone
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Regional authority
Organisation role
Buyer
Main activity
General public services
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Byggekonom för Norra Djurgårdsstaden
Reference number
E2021-03836
Description
Rollen som Byggekonom NDS innefattar att arbeta med fortlöpande avstämningar och systematisk kostnadsstyrning (se AUC.1). Konsulten ingår i projektets projektorganisation och rapporterat till ledningsgruppen. Arbetet kommer dels att bedrivas i ovan nämnda projektmoduler, dels i Stadens affärssystem (UNIT4 Agresso). I uppdraget ingår även att stötta projektledare med ekonomiska frågor och sammanställa och genomföra utvärdering av ekonomi med ansvarig projektledare och projektchefer. Byggekonomen ska även identifiera utveckling och åtgärder i projektmoduler och självständigt kunna genomföra de uppdateringar som behövs. En annan uppgift är att driva uppföljning av entreprenadkontrakt, dvs. ekonomisk uppföljning genom avrapportering i entreprenadmodulen, samt att ta fram och rapportera nyckeltal för respektive entreprenad och projekt. I arbetsuppgifterna ingår även dagligt ekonomiadministrativt arbete såsom fakturering, kund- och ekonomiuppföljning. Byggekonomen kommer att arbeta i nära samarbete med projektledare för planering och genomförande, byggledare samt projektchefer m.fl. Uppdragets omfattning anges i AUC.1.
Main CPV-code
71321100-5 Byggnadsekonomiska tjänster
Contract nature
Services
Estimated value
Information about lots
Additional CPV codes
71321100-5 - Byggnadsekonomiska tjänster, 71322100-2 - Kostnadskalkylering (byggnadsekonomi) för väg- och vattenarbeten, 71324000-5 - Byggnadsekonomisk kalkylering, 79311410-4 - Ekonomisk konsekvensanalys
Place of performance (NUTS-code)
SE Sverige
Contract period start
1/1/2022
Contract period end
12/31/2025
Options enabled
No
Options description

5. Award

Award message
Number of tenders received
4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States
0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States
0
Number of tenders received from SMEs
4
Lowest offer
0.0000
Highest offer
0.0000
Will part of the contract be subcontracted?
No
Justification for direct award
Additional description of direct award
Dynamic purchasing system termination
No
Previous publication id
Decision date
1/3/2022 5:07:05 PM
Award decision basis
Best price-quality ratio
Awarded tender
Official name of tenderer
Re:Con Finance AB
National registration number
559045-5274
Contact person email
tim.lindgren@reconfinance.se
Contact person telephone
0708915405
Contract date
Accepted
Yes
Rank
1

6. Complementary info

National procurement number
KA5199
Date for initial dispatch of the notice
1/13/2022
TED Notice number
2022/S 010-020579
Ted Notice