Procuring entity image

2021-12238 - Trafikscenarios och analyser

To participate visit Kommers Annons Stockholms Stad and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons Stockholms Stad if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Stockholms stad
National registration number
212000-0142
Telephone
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Regional authority
Organisation role
Buyer
Main activity
General public services
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Trafikscenarios och analyser
Reference number
2021-12238
Description
Uppdraget innebär att tillsammans med beställaren upprätta och analysera olika scenarier för hela stadens huvudvägnät och i kombination med olika känslighetsanalyser visa på olika tänkbara lösningar i systemet när staden bygger ut enligt översiktsplanen. Leverantören ska ha tillgång till den kapacitet och de resurser och kompetenser som krävs för uppdragets genomförande. Det krävs även att leverantören har licens för Sampers/Emme samt minst Dynameq storlek 3.
Main CPV-code
71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
Contract nature
Services
Estimated value
600,000.00
Information about lots
Additional CPV codes
71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
Place of performance (NUTS-code)
SE110 Stockholms län
Contract period start
10/4/2021
Contract period end
12/31/2021
Options enabled
No
Options description

5. Award

Award message
Number of tenders received
3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States
0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States
0
Number of tenders received from SMEs
3
Highest offer
610000
Lowest offer
615000
Will part of the contract be subcontracted?
Justification for direct award
Additional description of direct award
Dynamic purchasing system termination
Yes
Previous publication id
Decision date
Award decision basis
Best price-quality ratio

6. Complementary info

National procurement number
KA5213
Date for initial dispatch of the notice
10/13/2021
TED Notice number