Procuring entity image

SK2021-0314 - Fågelsångsparken, återställning av park och ny lekpark, Sollentuna kommun

To participate visit Kommers Annons eLite and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons eLite if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Sollentuna kommun
National registration number
212000-0134
Telephone
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Local authority
Organisation role
Buyer
Main activity
General public services
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Fågelsångsparken, återställning av park och ny lekpark, Sollentuna kommun
Reference number
SK2021-0314
Description
Denna entreprenad omfattar arbeten för att återställa parkmark som tidigare använts för tidigare paviljonger. Rivning och demontering av gammal lekpark samt uppbyggnad av en ny lekpark inklusive fallskydd, inköp av och montering av ny utrustning. Uppbyggnad av växtbäddar för gräs, äng, träd, buskar perenner och lökväxter. Anläggning av grusvägar och montering av bänkar och papperskorgar i parken. Anläggning av belysningsfundament, läggning av kabelskyddsrör för belysning samt flytt av del av GC-väg. Inköpa av växter och plantering ingår inte i denna entreprenad enligt Växtförteckning ETAPP 1. Anläggning av VA, mätarbrunn och spolposter är utfört enligt R-51.1-101.
Main CPV-code
45236000-0 Markanläggning
Contract nature
Works
Estimated value
5,500,000.00
Information about lots
Additional CPV codes
43325000-7 - Park- och lekplatsutrustning, 45000000-7 - Anläggningsarbete, 45112711-2 - Utformning av parker, 45236000-0 - Markanläggning
Place of performance (NUTS-code)
SE110 Stockholms län
Contract period start
8/9/2021
Contract period end
12/17/2021
Options enabled
No
Options description

5. Award

Award message
Number of tenders received
11
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States
0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States
0
Number of tenders received from SMEs
11
Highest offer
0
Lowest offer
0
Will part of the contract be subcontracted?
Justification for direct award
Additional description of direct award
Dynamic purchasing system termination
No
Previous publication id
Decision date
6/18/2021 10:25:59 AM
Award decision basis
Price
Awarded tender
Official name of tenderer
N&s Group AB
National registration number
556933-7198
Contact person email
info@ns-group.se
Contact person telephone
0707579391
Contract date
Accepted
Yes
Rank
1

6. Complementary info

National procurement number
KA2257
Date for initial dispatch of the notice
9/27/2021
TED Notice number