Procuring entity image

KOM-405488 - Flytt av befintligt viltstängsel inom Köping, Hallstahammar, Västerås kommun, Västmanlands län

To participate visit Kommers Annons Trafikverket and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons Trafikverket if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Trafikverket
National registration number
202100-6297
Telephone
0771-921 921
Email address
trafikverket@trafikverket.se
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Central government authority
Organisation role
Buyer
Main activity
Railway services
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Flytt av befintligt viltstängsel inom Köping, Hallstahammar, Västerås kommun, Västmanlands län
Reference number
KOM-405488
Description
Arbetet avser flytt av befintligt viltstängsel 25000m på norra sidan E18 Köping-Västjädra till ett provisoriskt läge i arbetsområdets gräns, flytt ca 30-50m norrut. Nätet ska sitta uppe under byggnation av E18 och vara funktionellt för hindrande av djur kan komma in i vägmiljön. I arbetet ingår även att stänga i korsande diken och ansluta mot trummor och konstbyggnader Arbetet kan påbörjas när avverkning och stubbrytning är klart.
Main CPV-code
45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
Contract nature
Works
Estimated value
3,500,000.00
Information about lots
Additional CPV codes
45200000-9 - Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45233000-9 - Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45233121-3 - Riksväg, 45233140-2 - Vägarbeten
Place of performance (NUTS-code)
SE12 Östra Mellansverige
Contract period start
8/27/2021
Contract period end
4/29/2022
Options enabled
No
Options description

5. Award

Award message
Upphandlingen har avslutats och avtal har tecknats med företaget Vägsäk AB.
Number of tenders received
5
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States
0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States
0
Number of tenders received from SMEs
5
Highest offer
1803200
Lowest offer
9404260
Will part of the contract be subcontracted?
Yes
Justification for direct award
Additional description of direct award
Dynamic purchasing system termination
Yes
Previous publication id
Decision date
9/2/2021 9:46:24 AM
Award decision basis
Price
Awarded tender
Official name of tenderer
VägSäk AB
National registration number
556741-8032
Contact person email
almir.ulakovic@vagsak.se
Contact person telephone
0706772641
Contract date
9/20/2021
Accepted
Yes
Rank
2

6. Complementary info

National procurement number
KA2701
Date for initial dispatch of the notice
9/22/2021
TED Notice number