Procuring entity image

T2020-00748 - Entreprenadkontrakt avseende Cykellösningar på Sandåkravägen, Stockholm

To participate visit Kommers Annons Stockholms Stad and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons Stockholms Stad if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Stockholms stad
National registration number
212000-0142
Telephone
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Regional authority
Organisation role
Buyer
Main activity
General public services
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Entreprenadkontrakt avseende Cykellösningar på Sandåkravägen, Stockholm
Reference number
T2020-00748
Description
Entreprenaden omfattar bland annat nyanläggning av gång- och cykelbana mellan Sköndalsvägen och Maria Röhls väg. I entreprenaden ingår även: • Anläggande av trafiksäkerhetshöjande åtgärder i form av upphöjda korsningar på 3 platser • Plantering träd • Ledningsschakt och återfyllning för ledningar som läggs av Ellevio, Stokab och Skanova • Sätta belysningsfundament och lägga tillhörande tomrör • Ombyggnad av två busshållplatser längs Sandåkravägen. • Rivning samt nyförläggning av dagvattenledningar och tillhörande brunnar. • Ledningsarbeten för flytt av Ellevio Regionnät ska göras i ett arbetsmoment. Hela schakten ska schaktas upp och hela ledningsbädden ska utföras i ett (1) arbetsmoment mellan kopplingspunkterna som ligger nordväst 0/090 till nordöst 0/395 i ledningssamordningsritningarna (plan) • Breddning ocn nyanläggning av gångbanor norr om Sandåkravägen samt gång- och cykelbanor söder om Sandåkravägen Ytterligare information framgår av förfrågningsunderlaget.
Main CPV-code
45000000-7 Anläggningsarbete
Contract nature
Works
Estimated value
15,000,000.00
Information about lots
Additional CPV codes
45000000-7 - Anläggningsarbete, 45223000-6 - Byggnads- och anläggningsarbeten, 45233140-2 - Vägarbeten, 45233162-2 - Anläggningsarbeten för cykelvägar
Place of performance (NUTS-code)
SE110 Stockholms län
Contract period start
9/1/2021
Contract period end
10/31/2022
Options enabled
No
Options description

5. Award

Award message
Number of tenders received
2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States
0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States
0
Number of tenders received from SMEs
2
Highest offer
0
Lowest offer
0
Will part of the contract be subcontracted?
Not yet known
Justification for direct award
Additional description of direct award
Dynamic purchasing system termination
Yes
Previous publication id
Decision date
6/22/2021 8:06:06 AM
Award decision basis
Price
Awarded tender
Official name of tenderer
JM Entreprenad AB
National registration number
556060-8837
Contact person email
anbudjme.anlaggning@jm.se
Contact person telephone
08-782 87 00
Contract date
7/7/2021
Accepted
Yes
Rank
1

6. Complementary info

National procurement number
KA2284
Date for initial dispatch of the notice
7/15/2021
TED Notice number