Procuring entity image

21FMV1390 - Från uppdrag: traineeprogram

To participate visit FMV Leverantörsportal and register interest. You may need to create a user account at FMV Leverantörsportal if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Försvarets materielverk
National registration number
202100-0340
Telephone
+46 8 782 40 00
Email address
registrator@fmv.se
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Central government authority
Organisation role
Buyer
Main activity
Defence
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Från uppdrag: traineeprogram
Reference number
21FMV1390
Description
FMV avser teckna ramavtal med en (1) leverantör. Den årliga inköpsvolymen uppskattas till max 12 miljoner SEK per år. Specifik inköpsvolym kan inte garanteras, utan beror på beställarens behov. Leverantören ska i samarbete med FMV skräddarsy utbildningsprogram och lärande i arbete hos FMV. Leverantören ska även inneha arbetsgivaransvaret för konsulterna under programtiden. Programmet ska omfatta cirka 7-10 konsulter. I leverantörens uppdrag ingår även annonsering utifrån kravprofil, marknadsföring och rekrytering till traineeprogrammet, hantera onboarding, uppföljning samt offboarding av konsult, planera och genomföra utbildning av konsulter och mentorer. För mer information Se bilaga 2 uppdragsbeskrivning. Start för traineeprogrammet ska kunna ske den 6 september 2021.
Main CPV-code
80000000-4 Undervisning och utbildning
Contract nature
Services
Estimated value
11,400,000.00
Information about lots
Additional CPV codes
80000000-4 - Undervisning och utbildning, 80570000-0 - Personlighetsutvecklande utbildning
Place of performance (NUTS-code)
SE Sverige
Contract period start
2/22/2021
Contract period end
3/24/2021
Options enabled
Yes
Options description
.

5. Award

Award message
Number of tenders received
7
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States
0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States
0
Number of tenders received from SMEs
7
Highest offer
0
Lowest offer
0
Will part of the contract be subcontracted?
Justification for direct award
Additional description of direct award
Dynamic purchasing system termination
Yes
Previous publication id
Decision date
4/20/2021 4:55:21 PM
Award decision basis
Best price-quality ratio
Awarded tender
Official name of tenderer
Nexer Tech Talent AB
National registration number
556975-4962
Contact person email
bid@sigma.se
Contact person telephone
Contract date
Accepted
Yes
Rank
0

6. Complementary info

National procurement number
KA1432
Date for initial dispatch of the notice
7/7/2021
TED Notice number