Procuring entity image

KOM-400345 - Ledning och samordning av samarbetsprojekt mellan Tyskland, Frankrike och Sverige, avseende elvägar, samt analys och teknisk bedömning av elvägsteknikerna

To participate visit Kommers Annons Trafikverket and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons Trafikverket if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Trafikverket
National registration number
202100-6297
Telephone
0771-921 921
Email address
trafikverket@trafikverket.se
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Central government authority
Organisation role
Buyer
Main activity
Railway services
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Ledning och samordning av samarbetsprojekt mellan Tyskland, Frankrike och Sverige, avseende elvägar, samt analys och teknisk bedömning av elvägsteknikerna
Reference number
KOM-400345
Description
Ledning och samordning av samarbetsprojekt mellan Tyskland, Frankrike och Sverige, avseende elvägar, samt analys och teknisk bedömning av elvägsteknikerna. Det övergripande syftet är att öka den gemensamma kunskapen kring elvägar genom samarbete samt möjliga långsiktiga strategier för ett framgångsrikt genomförande av gränsöverskridande elvägar i Europa. CollERS 2021-2022 syftar till att utöka det tekniska kunskapsunderlaget, huvudsakligen inom de här områdena: - Elvägar och dess teknik - Elvägars påverkan på vägen och dess omgivning - Elvägars påverkan på drift och underhåll av vägen och på tillkommande elutrustning - Elvägars behov av trafikledning, anläggningsövervakning samt eldrift-ledning - Kostnader för elvägstekniken och fordonen - Livscykelkostnader för olika elvägstekniker - Tekniker för energimätning och debitering - Analysera förutsättningarna för implementering utefter TEN-T korridorer - Analysera och redogöra för icke-tekniska aspekter av ERS Upphandlingen omfattar tillhandahållande av ett kontrakt inom följande delprojekt: Delprojekt 1. Kunskapsutbytet mellan Tyskland, Frankrike och Sverige Delprojekt 2. Teknisk bedömning Delprojekt 3. Förutsättningar för implementering av ERS inom ramen för ett elektri-fierat transportsystem för tung trafik Uppdragets omfattning och avtalsperiod framgår närmare i handlingarna förtecknade i kon-traktet § 2.1. Delprojekt preciseras närmare i Uppdragsbeskrivning. Beställaren har valt att inte tilldela kontraktet i separata delar eftersom uppdragen ska sam-ordnas och bäst utförs av en sammanhållande leverantör för samtliga expertområden och rap-porteringar.
Main CPV-code
73300000-5 Planering och genomförande av forskning och utveckling
Contract nature
Services
Estimated value
0.00
Information about lots
Additional CPV codes
73300000-5 - Planering och genomförande av forskning och utveckling
Place of performance (NUTS-code)
SE Sverige
Contract period start
12/31/2022
Contract period end
12/31/2022
Options enabled
No
Options description

5. Award

Award message
Number of tenders received
8
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States
0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States
0
Number of tenders received from SMEs
8
Highest offer
0
Lowest offer
0
Will part of the contract be subcontracted?
No
Justification for direct award
Additional description of direct award
Dynamic purchasing system termination
Yes
Previous publication id
Decision date
12/21/2020 11:03:48 AM
Award decision basis
Price
Awarded tender
Official name of tenderer
WSP Sverige AB
National registration number
556057-4880
Contact person email
se-adv.samhalle@wsp.com
Contact person telephone
Contract date
Accepted
Yes
Rank
1

6. Complementary info

National procurement number
KA2731
Date for initial dispatch of the notice
6/9/2021
TED Notice number