Procuring entity image

2023-102 - Nytt vattenverk i Nymölla 2023

To participate visit Kommers Annons eLite and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons eLite if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Skåne Blekinge Vattentjänst AB
National registration number
556924-3180
Telephone
010-211 97 00
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Public undertaking, controlled by a local authority
Organisation role
Buyer
Main activity
Water-related activities
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Nytt vattenverk i Nymölla 2023
Reference number
2023-102
Description
Upphandlingen avser projektering och utförande av nytt grundvattenverk med dimensionerande dricksvattenproduktion om 4500 m3/d i Nymölla, Bromölla kommun. Befintligt vattenverk på fastigheten Gualöv 3:59 har tjänat ut och ska ersättas med ett nytt vattenverk på intilliggande fastighet Gualöv 3:77. Vattenverket ska anordnas med självfall från oxidation till lågreservoar. I processen ingår bland annat oxidation, snabbfilter, spolavloppshantering, UV-aggregat och lågreservoar. Kontraktsarbetena ska vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning senast 2026-03-31.
Main CPV-code
45231300-8 Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar
Contract nature
Works
Estimated value
55,000,000.00
Information about lots
Additional CPV codes
45231300-8 - Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar
Place of performance (NUTS-code)
SE224 Skåne län
Contract period start
4/1/2024
Contract period end
3/31/2026
Options enabled
No
Options description

5. Award

Award message
Upphandlingen har avslutats och kontrakt tecknats med Infrakraft Kristianstad AB.
Number of tenders received
4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States
0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States
0
Number of tenders received from SMEs
4
Lowest offer
51111000.0000
Highest offer
69820300.0000
Will part of the contract be subcontracted?
Yes
Justification for direct award
Additional description of direct award
Dynamic purchasing system termination
No
Previous publication id
Decision date
10/31/2023 1:57:33 PM
Award decision basis
Best price-quality ratio
Awarded tender
Official name of tenderer
Infrakraft Kristianstad AB
National registration number
559331-7281
Contact person email
olle.henrysson@infrakraft.se
Contact person telephone
0733221084
Contract date
5/3/2024
Accepted
Yes
Rank
1

6. Complementary info

National procurement number
KA12015
Date for initial dispatch of the notice
5/8/2024
TED Notice number