Procuring entity image

KOM-413370 - Ramavtal avseende undersökningar, data och strategisk rådgivning kopplade till arbetsgivarprofilering

To participate visit Kommers Annons Trafikverket and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons Trafikverket if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Trafikverket
National registration number
202100-6297
Telephone
0771-921 921
Email address
trafikverket@trafikverket.se
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Central government authority
Organisation role
Buyer
Main activity
Railway services
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Ramavtal avseende undersökningar, data och strategisk rådgivning kopplade till arbetsgivarprofilering
Reference number
KOM-413370
Description
Trafikverket satsar på Arbetsgivarprofilering för att bidra till att Trafikverket som arbetsgivare stärker sin position på arbetsmarknaden och klarar sitt kompetensbehov på kort och lång sikt. Genom att ta initiativet, arbeta samordnat och med budskap anpassade till målgruppen ska Trafikverket uppfattas som en spännande arbetsgivare både internt och externt. Detta förutsätter kunskap om Trafikverkets målgrupper, bl. a. studerande vid universitet och högskolor samt yrkesverksamma. Med arbetsgivarprofilering menar vi processen att skapa och förstärka Trafikverkets arbetsgivarvarumärke och kommunicera en attraktiv bild av Trafikverket som arbetsplats för att locka och behålla talanger. Det innefattar att framhäva och skapa en positiv bild av företagskulturen, förmåner, karriärmöjligheter, arbetsliv och balans, för att med dessa delar bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke.
Main CPV-code
72316000-3 Dataanalys
Contract nature
Services
Estimated value
Information about lots
Additional CPV codes
72316000-3 - Dataanalys
Place of performance (NUTS-code)
SE Sverige
Contract period start
11/21/2023
Contract period end
11/21/2025
Options enabled
No
Options description

5. Award

Award message
Number of tenders received
2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States
0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States
0
Number of tenders received from SMEs
2
Lowest offer
1564000.0000
Highest offer
1575000.0000
Will part of the contract be subcontracted?
No
Justification for direct award
Additional description of direct award
Dynamic purchasing system termination
No
Previous publication id
Decision date
12/5/2023 6:46:19 PM
Award decision basis
Price
Awarded tender
Official name of tenderer
Universum Communications Sweden Aktiebolag
National registration number
556587-5993
Contact person email
emil.aden@universumglobal.com
Contact person telephone
08-56202700
Contract date
Accepted
Yes
Rank
2

6. Complementary info

National procurement number
KA13351
Date for initial dispatch of the notice
5/5/2024
TED Notice number