Procuring entity image

KOM-412176 - FSE504 Akallalänken Södra, Förbifart Stockholm

To participate visit Kommers Annons Trafikverket and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons Trafikverket if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Trafikverket
National registration number
202100-6297
Telephone
0771-921 921
Email address
trafikverket@trafikverket.se
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Central government authority
Organisation role
Buyer
Main activity
Railway services
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
FSE504 Akallalänken Södra, Förbifart Stockholm
Reference number
KOM-412176
Description
Entreprenad FSE504 – Akallalänken Södra – är geografiskt belägen i norra Stockholm - mellan Hjulsta och Akalla. Entreprenaden består av byggnation av väg, busshållplats, gång- och cykelväg samt vägbro över E18. Arbeten kommer i stort att utföras inom Igelbäckens kulturreservat. Entreprenaden bedrivs inom ramen för Förbifart Stockholm.
Main CPV-code
45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
Contract nature
Works
Estimated value
Information about lots
Additional CPV codes
34929000-5 - Vägmaterial för motorvägar, 34996000-5 - Regler-, säkerhets- eller signalutrustning för vägar, 44113000-5 - Vägbyggnadsmaterial, 45100000-8 - Förberedande anläggningsarbeten, 45200000-9 - Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45220000-5 - Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221111-3 - Byggnation av vägbro, 45222000-9 - Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233000-9 - Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45233100-0 - Anläggning av huvudvägar och andra vägar, 45233120-6 - Vägbygge, 45233124-4 - Anläggningsarbeten för huvudvägar, 45233125-1 - Anläggningsarbeten för vägkorsningar, 45233130-9 - Anläggningsarbeten för allmänna vägar, 45233140-2 - Vägarbeten, 45233226-9 - Anläggningsarbeten för tillfartsvägar, 45233300-2 - Grundläggning av motorvägar, vägar, gator och gångvägar
Place of performance (NUTS-code)
SE11 Stockholm
Contract period start
3/15/2024
Contract period end
2/28/2026
Options enabled
No
Options description

5. Award

Award message
Upphandlingen är avslutad. Kontrakt har skrivits med Infrakraft Sverige AB.
Number of tenders received
6
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States
0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States
0
Number of tenders received from SMEs
6
Lowest offer
74477000.0000
Highest offer
158818230.0000
Will part of the contract be subcontracted?
Justification for direct award
Additional description of direct award
Dynamic purchasing system termination
No
Previous publication id
Decision date
3/8/2024 7:47:39 AM
Award decision basis
Price
Awarded tender
Official name of tenderer
Infrakraft Sverige AB
National registration number
559090-8686
Contact person email
upphandling@infrakraft.se
Contact person telephone
0707542500
Contract date
Accepted
Yes
Rank
1

6. Complementary info

National procurement number
KA13207
Date for initial dispatch of the notice
4/1/2024
TED Notice number