Procuring entity image

TN 2022/76 - Bro över Kanalen Sommarlustvägen

To participate visit Kommers Annons eLite and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons eLite if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Kristianstads kommun
National registration number
212000-0951
Telephone
044–135000
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Local authority
Organisation role
Buyer
Main activity
General public services
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Bro över Kanalen Sommarlustvägen
Reference number
TN 2022/76
Description
Vid en av de löpande besiktningarna av kommunens broar 2014 upptäcktes skador på konstruktionen och en fördjupad besiktning utfördes på bron. Det konstaterades att av de 16 pålarna som bron vilar på (utöver landfästena) var 8 pålar av och hade ingen kontakt med bron alls. Då skadorna var så stora klassades den ned år 2016 och enbart fordon understigande två ton får i nuläget passera bron. Entreprenaden omfattar rivning av befintlig bro och byggnation av ny bro.
Main CPV-code
45000000-7 Anläggningsarbete
Contract nature
Works
Estimated value
7,500,000.00
Information about lots
No lots
Additional CPV codes
45000000-7 - Anläggningsarbete
Place of performance (NUTS-code)
SE224 Skåne län
Contract period start
8/8/2022
Contract period end
4/14/2023
Options enabled
No
Options description

3. Legal, economic, financial and technical information

Legal basis
LOU
Environmental requirements
Other
Social requirements
Innovative requirements
Sheltered employment
Reserved procurement
Subject to law on procurement statistics
Yes

4. Procedure

Type of procedure
Other single stage procedure
Is direct procurement?
No
An electronic auction will be used
No
Accelerated procedure
No
A dynamic purchasing system is used
No
Information about dynamic purchasing system
The procurement concerns a framework agreement
No
Framework agreement type (if applicable)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
6/24/2022
Tender valid till
9/24/2022

6. Complementary info

National procurement number
KA8216
Date for initial dispatch of the notice
6/16/2022
TED Notice number