Procuring entity image

KLF 2022/928 - Rekryteringssystem

To participate visit Kommers Annons eLite and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons eLite if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Luleå Kommun
National registration number
212000-2742
Telephone
0920-45 30 00
Email address
inkop@lulea.se
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Regional authority
Organisation role
Buyer
Main activity
General public services
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Rekryteringssystem
Reference number
KLF 2022/928
Description
Luleå kommuns inköpsenhet avser att genomföra en upphandling av ett rekryteringssystem. Upphandlingens omfattning är tänkt att avse beställarens huvudsakliga behov av ett rekryteringssystem, ett rekryteringssystem som ska stödja hela rekryteringsprocessen på ett snabbt, enkelt och professionellt sätt. De sökande, rekryterande chef och rekryteringsstöd ska uppleva systemet smidigt och användarvänligt. Syftet med upphandlingen är tänkt att avse ett upphandlat rekryteringssystem som ska skapa förutsättningar för en enkel, effektiv, snabb och professionell rekryteringsprocess för beställaren. Målet med upphandlingen är tänkt att möta beställarens behov av ett modernt digitalt system för rekrytering som bygger på kompetensbaserad rekrytering och som har ett användarvänligt gränssnitt. Om Luleå och Luleå kommuns rekryteringar: I dagsläget har Luleå 79 000 invånare och siktar på 100 000 år 2040. Luleå kommun har 7000 medarbetare varav 320 chefer. 2021 hade Luleå kommun ca 1000 rekryteringar och 17 000 ansökningar, i år ser trenden ut att landa på närmare 2000 rekryteringar men med färre ansökningar än 2021.
Main CPV-code
79600000-0 Rekryteringstjänster
Contract nature
Services
Estimated value
Information about lots
No lots
Additional CPV codes
48219300-9 - Programvara för administration, 48312000-8 - Programvara för elektronisk publicering, 48500000-3 - Programvara för kommunikation och multimedia, 48510000-6 - Programvara för kommunikation, 48517000-5 - IT-programvara, 48900000-7 - Diverse programvara och datorsystem, 72000000-5 - IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd, 72212312-9 - Programvaruutvecklingstjänster för elektronisk publicering, 72222300-0 - IT-tjänster, 79600000-0 - Rekryteringstjänster, 79611000-0 - Jobbsökningstjänster, 79635000-4 - Bedömningstjänster vid rekrytering
Place of performance (NUTS-code)
SE332 Norrbottens län
Contract period start
1/1/2023
Contract period end
Options enabled
Yes
Options description
- Tester, testverktyg exempelvis personlighetstest. - Automatiserad pre-/on-/offboarding. - Ev. övriga tilläggsmoduler till rekryteringssystemet eller övriga funktioner kopplade till rekryteringssystemet som inte ingår i efterfrågad funktionalitet och som kan erbjudas av leverantören. - Upphandlingen innefattar även övriga ändrings- och tilläggsoptioner som är beskrivna i upphandlingsdokumentet.

3. Legal, economic, financial and technical information

Legal basis
32014L0024
Environmental requirements
Other
Social requirements
Employment opportunities for the long-term unemployed, disadvantaged and/or for persons with disabilities, Accessibility for all, Gender equality, Ethnic equality
Innovative requirements
Other
Sheltered employment
No
Reserved procurement
Subject to law on procurement statistics
Yes

4. Procedure

Type of procedure
Negotiated with prior publication of a call for competition / competitive with negotiation
Is direct procurement?
No
An electronic auction will be used
No
Accelerated procedure
No
A dynamic purchasing system is used
No
Information about dynamic purchasing system
The procurement concerns a framework agreement
No
Framework agreement type (if applicable)
Tender valid till
4/30/2023

6. Complementary info

National procurement number
KA8520
Date for initial dispatch of the notice
7/1/2022
TED Notice number
2022/S 126-358717
Ted Notice