Procuring entity image

SBN/2022:123 - Nybyggnation av blåljushus

To participate visit Kommers Annons eLite and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons eLite if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Osby kommun
National registration number
212000-0902
Telephone
0479-52 80 00
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Local authority
Organisation role
Buyer
Main activity
General public services
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Nybyggnation av blåljushus
Reference number
SBN/2022:123
Description
Upphandlingen avser nybyggnation av blåljushus innehållande brandstation för räddningstjänsten, polisstation för Polismyndigheten samt en ambulansstation. Blåljushuset uppskattas till ca 3900 kvm BTA i två våningsplan med en huvudbyggnad och tre flyglar; innehållande kontor, fordonshall, tvätthall, personalutrymmen, mötesrum, reception med mera. Beställaren avser teckna kontrakt med en leverantör. Färdigställandetid är senast 2024-05-31.
Main CPV-code
45216100-5 Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för ordningsmakten eller brand- och räddningstjänsten
Contract nature
Works
Estimated value
Information about lots
Additional CPV codes
45216100-5 - Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för ordningsmakten eller brand- och räddningstjänsten
Place of performance (NUTS-code)
SE224 Skåne län
Contract period start
10/15/2022
Contract period end
5/31/2024
Options enabled
No
Options description

5. Award

Award message
Upphandlingen har avslutats och avtal tecknats med JSB Construction AB.
Number of tenders received
3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States
0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States
0
Number of tenders received from SMEs
3
Lowest offer
115668000.0000
Highest offer
141450000.0000
Will part of the contract be subcontracted?
Not yet known
Justification for direct award
Additional description of direct award
Dynamic purchasing system termination
No
Previous publication id
Decision date
10/26/2022 11:39:55 AM
Award decision basis
Price
Awarded tender
Official name of tenderer
Jsb Construction AB
National registration number
556401-1756
Contact person email
fredrik.nilsson@jsb.se
Contact person telephone
044-590 07 02
Contract date
Accepted
Yes
Rank
1

6. Complementary info

National procurement number
KA8471
Date for initial dispatch of the notice
11/24/2022
TED Notice number
2022/S 228-654130
Ted Notice