Procuring entity image

691/21 - VS-arbeten

To participate visit Kommers Annons eLite and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons eLite if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Helsingborgs stad
National registration number
212000-1157
Telephone
042-10 50 00
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Local authority
Organisation role
Buyer
Main activity
General public services
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
VS-arbeten
Reference number
691/21
Description
Upphandlingen omfattar ramavtal med successiva avrop efter behov av VS-arbeten såsom service- och underhållsarbeten, installationer samt mindre till- och ombyggnadsarbeten avseende anläggningar inom beställarens fastighetsbestånd. Utföra service och reparation på de vanligast förekommande värmepumparna på marknaden, både luft/luft, luft/vatten och bergvärmepumpar. Rådgivning och kostnadsbedömning kan komma att efterfrågas inom beställarens fastighetsbestånd samt hyrda objekt. För ramavtalet gäller AB04/ABT06. Undantag Fastighetsförvaltningen har avtal med driftbolag för fastighetsservice, vissa VS-arbeten omfattas av det avtalet. Öresundskrafts anläggningar för eldistribution är undantagna. Stadsbyggnadsförvaltningen har avtal för drift och skötsel av stadens fontäner och offentliga toaletter som inte omfattas av detta avtal. Föregående års volym och takvolym Föregående års volym har varit: Helsingborgs stad, cirka 4 900 000 kr Helsingborgs hamn AB cirka 150 000 kr Räddningstjänsten Skåne Nordväst, cirka xxx kr Öresundskraft AB, cirka 100 000 kr Anbudsgivaren kan betrakta detta som en vägledning för omfattningen. Det finns flera faktorer som kan komma att påverka volymen kommande år, såsom politiska beslut, investeringar, fler eller färre planerade uppdrag, akuta åtgärder eller insatser med kortare framförhållning, vilka gör att föregående års volym kan över-­ eller understigas. Staden kan inte garantera någon volym under avtalstiden utan Anbudsgivaren ska leverera det verkliga behovet. Takvolym Den totala volymen för aktuell avtalsperiod inklusive (eventuell) förlängning beräknas uppgå till följande för respektive upphandlande myndighet; Helsingborgs stad, 35 000 000 kr Helsingborgs hamn AB, 1 000 000 kr Räddningstjänsten Skåne Nordväst, 1000 000 kr Öresundskraft AB, 800 000 kr När köp på detta avtal uppgått till maxvolymen kommer avtalet upphöra att gälla. Maxvolymen ska inte förväxlas med uppskattad omfattning för upphandlingen.
Main CPV-code
45330000-9 Rörmokeriarbeten
Contract nature
Services
Estimated value
Information about lots
Additional CPV codes
45330000-9 - Rörmokeriarbeten, 45332200-5 - VA-arbeten, 45332400-7 - Montering av sanitetsgods och rör
Place of performance (NUTS-code)
SE224 Skåne län
Contract period start
6/1/2022
Contract period end
5/30/2024
Options enabled
No
Options description

5. Award

Award message
Number of tenders received
4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States
0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States
0
Number of tenders received from SMEs
4
Lowest offer
4221500.0000
Highest offer
5905000.0000
Will part of the contract be subcontracted?
Yes
Justification for direct award
Additional description of direct award
Dynamic purchasing system termination
No
Previous publication id
2022/S 053-136729
Decision date
5/24/2022 4:07:03 PM
Award decision basis
Price
Awarded tender
Official name of tenderer
Sandbäckens Rör i Landskrona AB
National registration number
559304-7979
Contact person email
johanna.elmstrom@sandbackens.se
Contact person telephone
0418-660200
Contract date
6/15/2022
Accepted
Yes
Rank
3
Awarded tender
Official name of tenderer
Bravida Sverige AB
National registration number
556197-4188
Contact person email
martin.nymberg@bravida.se
Contact person telephone
042167665
Contract date
6/15/2022
Accepted
Yes
Rank
2
Awarded tender
Official name of tenderer
Vvs & Kakeltjänst Sverige AB
National registration number
556713-2799
Contact person email
peter.kvist@vvskakel.se
Contact person telephone
010-1646312
Contract date
6/15/2022
Accepted
Yes
Rank
1

6. Complementary info

National procurement number
KA7087
Date for initial dispatch of the notice
6/22/2022
TED Notice number
2022/S 120-337587
Ted Notice