Procuring entity image

KOM-409253 - Entreprenadbesiktning projekt Västkustbanan, Ängelholm-Maria, dubbelspårsutbyggnad inom Ängelholms och Helsingborgs kommun, Skåne län

To participate visit Kommers Annons Trafikverket and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons Trafikverket if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Trafikverket
National registration number
202100-6297
Telephone
0771-921 921
Email address
trafikverket@trafikverket.se
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Central government authority
Organisation role
Buyer
Main activity
Railway services
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Entreprenadbesiktning projekt Västkustbanan, Ängelholm-Maria, dubbelspårsutbyggnad inom Ängelholms och Helsingborgs kommun, Skåne län
Reference number
KOM-409253
Description
Uppdraget består av att för beställarens räkning utföra besiktningar enligt ABT 06 för projekt Ängelholm-Maria. Uppdraget består i huvudsak av, men inte begränsat till, följande teknikdiscipliner: • Väg och järnväg (mark, anläggning, torgyta, beläggning, VA, pumpstationer, gasled-ning, planteringar/vegetation) • El (järnväg, väg och belysning) • Signal (järnväg) • Tele (järnväg) • Bana (järnväg) • Konstbyggnad (bro, plattformstak, hissar, bullerskyddsplank, konstbyggnad av be-tong och stål) • Etableringsbesiktning av växlighet • Dokumentation och Förvaltningsdata Garantibesiktningar ingår ej i uppdraget.
Main CPV-code
71300000-1 Ingenjörstjänster
Contract nature
Services
Estimated value
Information about lots
Additional CPV codes
71300000-1 - Ingenjörstjänster, 71500000-3 - Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71520000-9 - Övervakning av bygg- och anläggningsarbeten, 71631000-0 - Teknisk besiktning
Place of performance (NUTS-code)
SE224 Skåne län
Contract period start
3/19/2022
Contract period end
5/30/2024
Options enabled
No
Options description

5. Award

Award message
Number of tenders received
2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States
0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States
0
Number of tenders received from SMEs
2
Lowest offer
974.0000
Highest offer
1285.0000
Will part of the contract be subcontracted?
No
Justification for direct award
Additional description of direct award
Dynamic purchasing system termination
No
Previous publication id
Decision date
3/9/2022 12:44:17 PM
Award decision basis
Price
Awarded tender
Official name of tenderer
Tyréns Sverige AB
National registration number
556194-7986
Contact person email
eva.akesson@tyrens.se
Contact person telephone
0702927680
Contract date
Accepted
Yes
Rank
1

6. Complementary info

National procurement number
KA6167
Date for initial dispatch of the notice
5/17/2022
TED Notice number
2022/S 096-265919
Ted Notice