Procuring entity image

KOM-404847 - Utförande av VA-åtgärder, Svinesund

To participate visit Kommers Annons Trafikverket and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons Trafikverket if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Trafikverket
National registration number
202100-6297
Telephone
0771-921 921
Email address
trafikverket@trafikverket.se
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Central government authority
Organisation role
Buyer
Main activity
Railway services
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Utförande av VA-åtgärder, Svinesund
Reference number
KOM-404847
Description
Trafikverket har ålagts att åtgärda VA-anläggningen i tullhuset i Svinesund i Strömstads kommun under 2021. Vid tullhuset finns toaletter kopplade till avlopp och tvätthall kopplade till oljeavskiljare och dagvattensystemet. Idag har tullhuset en underdimensionerad infiltrationsanläggning som är nära slutet av sin tekniska livslängd. Åtgärden består i att ansluta tullhuset till kommunala VA-nätet.
Main CPV-code
45000000-7 Anläggningsarbete
Contract nature
Works
Estimated value
4,000,000.00
Information about lots
Additional CPV codes
45000000-7 - Anläggningsarbete
Place of performance (NUTS-code)
SE232 Västra Götalands län
Contract period start
8/1/2021
Contract period end
12/17/2021
Options enabled
No
Options description

5. Award

Award message
Number of tenders received
3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States
0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States
0
Number of tenders received from SMEs
3
Highest offer
2375000
Lowest offer
3540000
Will part of the contract be subcontracted?
Justification for direct award
Additional description of direct award
Dynamic purchasing system termination
Yes
Previous publication id
Decision date
6/18/2021 3:30:16 PM
Award decision basis
Price
Awarded tender
Official name of tenderer
Grimsrud Entreprenad AB
National registration number
556372-6065
Contact person email
bjorn.ekelund@grimsrud.se
Contact person telephone
0763458109
Contract date
Accepted
Yes
Rank
1

6. Complementary info

National procurement number
KA2612
Date for initial dispatch of the notice
9/23/2021
TED Notice number