Procuring entity image

- Drottninggatan norra GC

To participate visit Kommers Annons eLite and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons eLite if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Helsingborgs stad
National registration number
212000-1157
Telephone
042-10 50 00
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Local authority
Organisation role
Buyer
Main activity
General public services
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Drottninggatan norra GC
Reference number
Description
Helsingborgs stad, via Stadsbyggnadsförvaltningen, avser via denna upphandling att teckna avtal avseende utredningar och projektering. Tanken är att gatan ska få liknande utformning som den delen som byggts vid KV Böljan (Drottninggatan 71) . Gatan är 750 meter lång. Gatan skall smalnas av till 3,15 + 3,15. Längsgående parkeringar 2,50 på båda sidor. Cykelbana i väster 3,0. Tvärgatorna skall vara upphöjda för GC. Ny trafiksignal i korsningen Tågagatan skall vara anpassad för cykel. Upphöjdkorsning Kronborgsgatan. Klack för passage vid f.d. Saga biograf. Övergångstället vid Helsingörs gatan tas bort och ersättes med en refug . Upphöjt övergångställe vid Peter Pihls gata. Befintlig vattenledning kommer att bytas ut och flyttas ut mot gatan. Delar av spill och dag kommer även att bytas ut alternativt renoveras genom strumpinfodringar. VA-delen innebär även separering av spill- och dagvatten på Drottninggatan på sträckan Tågagatan – Karl Johans gata samt Hallgatan. Samtliga serviser från fastigheter kommer att ses över och gamla ledningar, ventiler mm får även bytas. B har filmat samtliga ledningar.
Main CPV-code
71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
Contract nature
Services
Estimated value
1,500,000.00
Information about lots
Additional CPV codes
71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71300000-1 - Ingenjörstjänster, 71410000-5 - Stadsplanering, 71420000-8 - Landskapsarkitektur, 71800000-6 - Konsulttjänster med avseende på vattenförsörjning och avfall
Place of performance (NUTS-code)
SE224 Skåne län
Contract period start
5/28/2021
Contract period end
10/29/2021
Options enabled
No
Options description

5. Award

Award message
Kontrakt har tecknats med Norconsult.
Number of tenders received
4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States
0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States
0
Number of tenders received from SMEs
4
Highest offer
0
Lowest offer
0
Will part of the contract be subcontracted?
Justification for direct award
Additional description of direct award
Dynamic purchasing system termination
Yes
Previous publication id
Decision date
5/10/2021 1:34:10 PM
Award decision basis
Price

6. Complementary info

National procurement number
KA1653
Date for initial dispatch of the notice
7/9/2021
TED Notice number