Offentliga myndigheter och enheter

Offentliga myndigheter och enheter måste enligt lagarna om offentlig upphandling , med vissa undantag, annonsera upphandlingar publikt. På följande portaler kan du hitta publikt annonserade upphandlingar men även hantera direktupphandlingar och e-handel med kunder som använder det

Elite

Kommers Annons - eLite

Kommers eLite är en gemensam webtjänst för offentlig upphandling som lanserades i september 2011.

Besök Kommers Annons - eLite
Visa myndigheter och enheter som annonserar på Kommers Annons eLite
 • A-Train AB (Arlandabanan)
 • AB Bjuvbostäder
 • AB Tierpsbyggen
 • AB Uppsala Kommuns Industrihus
 • Aktiebolaget Botkyrkabyggen
 • Ale kommun
 • Alsike Fastighets AB
 • Bodens kommun
 • BRAVO Ekonomisk förening
 • Byarna över sjöarna (fiberförening)
 • Bostadsstiftelsen Platen
 • Botkyrka kommun
 • Bromölla FritidscenterAB
 • Bromölla kommun
 • Danderyds sjukhus
 • Destination Uppsala
 • DLIJ Förvaltning AB
 • Ecenea (upphandlingskonsult)
 • Eda kommun
 • Ellevio
 • Ena Energi AB
 • Enköpings Hyresbostäder
 • Enköpings kommun
 • Farstorp Fiber ek. förening
 • Filipstads kommun
 • Fjärrvärme i Osby AB
 • Folkhälsomyndigheten
 • Fyrishov AB
 • Fågelboda fiber ek förening
 • Fåröfiber Ekonomisk förening
 • GIH (Idrottshögskolan)
 • Göransson Arena AB
 • Hagfors kommun
 • Hammarsö kommun
 • Heby kommun
 • Helsingborgs Arena och Scen AB
 • Helsingborgs stad
 • Helsingborgs hamn
 • Helsingborgshem AB
 • Håbo kommun
 • Hässleholm Miljö AB
 • Hässleholms Industribyggnads AB
 • Hässleholms kommun
 • Hässleholms Teknik AB
 • Hässleholms Vatten AB
 • Högbo bruks AB
 • ICLD
 • Industrihus i Eke AB
 • Knivsta kommun
 • Knivsta kommunfastigheter AB
 • Knivstabostäder
 • Kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo
 • Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg
 • Kristianstads kommun
 • Kungälvs kommun
 • Landskrona stad
 • Landstinget i Sörmland
 • Landstinget i Västmanland
 • Lejonfastigheter AB
 • Lilla Edets kommun
 • Luleå kommun
 • Luleå Tekniska Universitet
 • Miljöstyrningsrådet
 • Munkedalsbostäder AB
 • Märserum Törnered Ek. förening
 • Nacka kommun
 • Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB
 • Norra Station
 • NSR AB
 • Osby kommun
 • Osbybostäder AB
 • Perstorps kommun
 • Piteå kommun
 • Renova
 • Region Gotland
 • Räddningstjänsten Enköping-Håbo
 • Räddningstjänsten Skåne Nordväst
 • Rättviks kommun
 • Samhall AB
 • Samordningsförbundet RAR i Sörmland
 • Samordningsförbundet i Uppsala län
 • Sandviken Energi AB
 • Sandvikenhus AB
 • Sandvikens kommun
 • Sandvikens Specialfastigheter AB
 • Sida
 • Silplinge Fiber ek förening
 • Skåne Blekinge Vattentjänst AB
 • Sollentuna kommun
 • Stiftelsen Dansens hus
 • Stiftelsen Jälla Egendom
 • Studentstaden i Uppsala AB
 • Sölvesborg-Bromölla Kommunalförbund
 • Tierps kommun
 • Tierps kommunfastigheter AB
 • Tjörns kommun
 • Tomelilla kommun
 • UpphandlingsKonsult i Sverige AB
 • Upplands-Bro
 • Upplands Väsby
 • Uppsala Fastighets AB
 • Uppsala kommun
 • Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB
 • Uppsala kommun Skolfastigheter AB
 • Uppsala kommun Fastighets AB
 • Uppsala kommun Gasgenerator AB
 • Uppsala kommuns Sport- och Rekreationsfastigheter AB
 • Uppsala Konsert och Kongress AB
 • Uppsala Parkerings AB
 • Uppsala Stadshus AB
 • Uppsala Stadsteater AB
 • Uppsala Vatten AB
 • Uppsalahem AB
 • Uppsala Universitet
 • Vetenskapsrådet
 • Willis AB
 • Öresundskraft
 • Östhammars kommun
 • Östra Göinge kommun
 • Östra Göinge kommuns Industrifastighetsaktiebolag
 • Östra Göinge Renhållnings AB.

Stockholms stad

Kommers Annons - Stockholms stad

Stockholms stads kommunkoncern består av 32 förvaltningar och 16 bolag som upphandlar varor och tjänster till sina verksamheter. För vissa sociala tjänster annonseras också upphandlingar inom valfrihetssystem (LOV).

Mer om stadens verksamhet och upphandlingar finns på Stockholms Stad.

Besök Kommers Annons – Stockholms stad

Inköp gävleborg

Kommers Annons - Gävleborgs län

På Kommers Annons Gävleborg hittar du upphandlingsannonser och e-handel med kommuner och kommunala bolag i Gästrikland och Hälsingland.

Gå till Kommers Annons - Gävleborgs län
Visa enheter som annonserar på Kommers Annons Gävleborgs län
 • AB Bollnäs Bostäder
 • AB Gävlegårdarna
 • AB Hudiksvalls Bostäder
 • AB Ljusdalshem
 • AB Ljusdals Servicehus
 • AB Älvkarlebyhus
 • AEFAB
 • Alfta Edsbyn Fastighets AB
 • Alfta Industricenter AB
 • Bionär Närvärme AB
 • Bollnäs Energi AB
 • Bollnäs kommun
 • Bollnäs Ovanåkers Renhållnings AB
 • BORAB
 • Bussgods Gävleborg AB
 • DTU i Hofors AB
 • Fastighets AB Glysis
 • Faxeholmen AB i Söderhamn
 • Fiber Optic Valley
 • Forssågruppen AB
 • Future Position X
 • Glysisvallen AB
 • Gavlefastigheter Gävle kommun AB
 • Glada Hudik Teatern
 • Gästrike Vatten AB
 • Gästrike Återvinnare
 • Gästriklands Vattenvårdsförening
 • Gävle Energi AB
 • Gävle Hamn
 • Gävle kommun
 • Gävle Kraftvärme AB
 • Gävle Stadshus AB
 • Helsinge Net Ovanåker AB
 • Helsinge Vatten AB
 • Hälsinglands Utbildningsförbund
 • Hofors Elverk AB
 • Hofors kommun
 • Hofors Elverk AB
 • Hoforshus AB
 • Hudiksvalls Näringsliv AB
 • Hudiksvalls kommun
 • Hudiksvallsbostäder AB
 • Hälsinglands Museum
 • Högskolan i Gävle
 • IHT
 • ISEA
 • IT Hälsingland AB
 • Institutet för Human Teknologi Bollnäs
 • Landstinget Gävleborg
 • Ljusdals Elnät AB
 • Ljusdals kommun
 • Ljusdal Renhållning AB
 • Ljusdals Energi AB
 • Ljusnet AB
 • Ljusdal Vatten AB
 • Länsmuseet Gävleborg
 • Markbyggarna Gävle kommun AB
 • Mitt Sverige Vatten
 • Movexum AB
 • Nordanstigs kommun
 • Nordanstig Bostäder AB
 • Ockelbo kommun
 • OKAB Fastigheter AB
 • Ovanåkers kommun
 • Samkraft AB
 • (Sandvikens kommun
 • Sandvikenhus AB
 • Sandviken Energi AB vid samannonsering)
 • Stiftelsen Hälsinglands Museum
 • Stuveribolaget Gävle AB
 • Svenska Kommunförsäkringar AB (SKFAB)
 • Söderhamns kommun
 • Söderhamn Nära AB
 • Söderhamns Elnät AB
 • Söderhamn Teknikpark AB
 • Turism Region Gävleborg
 • Wij Trädgårdar
 • X-trafik AB
 • Älvkarleby hus
 • Älvkarleby kommun
 • Älvkarleby Vatten AB

Polisen

Kommers Annons - Polisen

Polismyndighetens upphandlingar omfattar anskaffning av varor och tjänster till den egna verksamheten De upphandlingar som genomförs annonseras på Kommers Annons.

Gå till Kommers Annons - Polisen

Polisen

Kommers Annons - Trafikverket

Trafikverkets uppdrag är att ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket använder sig av Kommers Annons för både riktade upphandlingar och publika annonser.

Gå till Trafikverkets Leverantörsportal

FMV

Kommers Annons - Försvarets materielverk

FMV upphandlar materiel och tjänster till framför allt Försvarsmakten. Ofta handlar det om tekniskt komplexa och långsiktiga upphandlingar av varor, tjänster och utvecklingsuppdrag.

Gå till Kommers Annons - FMV

Ess

Kommers Annons - ESS

The European Spallation Source (ESS) is a European Research Infrastructure Consortium (ERIC), a multi-disciplinary research facility based on the world’s most powerful neutron source. The unique capabilities of this new facility will both greatly exceed and complement those of today's leading neutron sources, enabling new opportunities for researchers across the spectrum of scientific discovery, including life sciences, energy, environmental technology, cultural heritage and fundamental physics.

Visit Kommers Annons - ESS