Kommers Annons Paraply

Kommers Annons är en portal för leverantörer som vill hitta pågående upphandlingar, lämna anbud och hantera e-handel. Användningen varierar mellan olika kunder. En del organisationer har egna Kommers Annons-portaler. Du behöver i dagsläget separata användarkonto för varje portal. Det är kostnadsfritt att använda Kommers Annons.

Offentliga myndigheter:

Offentliga myndigheter måste enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) annonsera upphandlingar publikt, om de överskrider direktupphandlingsgränsen. På följande portaler kan du hitta offentligt annonserade upphandlingar men även hantera direktupphandlingar och e-handel med kunder som använder det:

Elite

Kommers Annons - eLite

Kommers eLite är en gemensam webtjänst för offentlig upphandling som lanserades i september 2011. Upphandlingar som annonseras på www.kommersannons.se/elite kommer från bland annat:

A-Train AB (Arlandabanan), AB Bjuvbostäder, AB Tierpsbyggen, AB Uppsala Kommuns Industrihus, Ale kommun, Alsike Fastighets AB, Bodens kommun, BRAVO Ekonomisk förening, Byarna över sjöarna (fiberförening), Bostadsstiftelsen Platen, Bromölla FritidscenterAB, Bromölla kommun, Danderyds sjukhus, Destination Uppsala, DLIJ Förvaltning AB, Ecenea (upphandlingskonsult), Eda kommun, Ellevio, Ena Energi AB, Enköpings Hyresbostäder, Enköpings kommun, Farstorp Fiber ek. förening, Filipstads kommun, Fjärrvärme i Osby AB, Folkhälsomyndigheten, Fyrishov AB, Fågelboda fiber ek förening, Fåröfiber Ekonomisk förening, GIH (Idrottshögskolan), Göransson Arena AB, Hagfors kommun, Hammarsö kommun, Heby kommun, Helsingborgs Arena och Scen AB, Helsingborgs stad, Helsingborgs hamn, Helsingborgshem AB, Håbo kommun, Hässleholm Miljö AB, Hässleholms Industribyggnads AB, Hässleholms kommun, Hässleholms Teknik AB, Hässleholms Vatten AB, Högbo bruks AB, ICLD, Industrihus i Eke AB, Knivsta kommun, Knivsta kommunfastigheter AB, Knivstabostäder, Kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo, , Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg, Kristianstads kommun, Kungälvs kommun, Landskrona stad, Landstinget i Sörmland, Landstinget i Västmanland, Lilla Edets kommun, Luleå kommun, Luleå Tekniska Universitet, Miljöstyrningsrådet, Munkedalsbostäder AB, Märserum Törnered Ek. förening, Nacka kommun, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, Norra Station, NSR AB, Osby kommun, Osbybostäder AB, Perstorps kommun, Piteå kommun, Renova, Region Gotland, Räddningstjänsten Enköping-Håbo, Räddningstjänsten Skåne Nordväst, Rättviks kommun, Samhall AB, Samordningsförbundet RAR i Sörmland, Samordningsförbundet i Uppsala län, Sandviken Energi AB, Sandvikenhus AB, Sandvikens kommun, Sandvikens Specialfastigheter AB, Sida, Silplinge Fiber ek förening, Skåne Blekinge Vattentjänst AB, Sollentuna kommun, Stiftelsen Dansens hus, Stiftelsen Jälla Egendom, Studentstaden i Uppsala AB, Sölvesborg-Bromölla Kommunalförbund, Tierps kommun, Tierps kommunfastigheter AB, Tjörns kommun, Tomelilla kommun, UpphandlingsKonsult i Sverige AB, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Uppsala Fastighets AB, Uppsala kommun, Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB, Uppsala kommun Skolfastigheter AB, Uppsala kommun Fastighets AB, Uppsala kommun Gasgenerator AB, Uppsala kommuns Sport- och Rekreationsfastigheter AB, Uppsala Konsert och Kongress AB, Uppsala Parkerings AB, Uppsala Stadshus AB, Uppsala Stadsteater AB, Uppsala Vatten AB, Uppsalahem AB, Uppsala Universitet, Vetenskapsrådet, Willis AB, Öresundskraft, Östhammars kommun, Östra Göinge kommun, Östra Göinge kommuns Industrifastighetsaktiebolag, Östra Göinge Renhållnings AB.

Stockholms stad

Kommers Annons - Stockholms stad

Stockholms stads kommunkoncern består av 32 förvaltningar och 16 bolag som upphandlar varor och tjänster till sina verksamheter. För vissa sociala tjänster annonseras också upphandlingar inom valfrihetssystem (LOV).

Under 2020 övergår staden successivt till Kommers Annonsdatabas. Mer om stadens verksamhet och upphandlingar finns på upphandling.stockholm.

Inköp gävleborg

Kommers Annons - Inköp gävleborg

Inköp Gävleborg är ett kommunalförbund som upphandlar varor och tjänster för bland annat:

AB Bollnäs Bostäder, AB Gävlegårdarna, AB Hudiksvalls Bostäder, AB Ljusdalshem, AB Ljusdals Servicehus, AB Älvkarlebyhus, AEFAB, Alfta Edsbyn Fastighets AB, Alfta Industricenter AB, Bionär Närvärme AB, Bollnäs Energi AB, Bollnäs kommun, Bollnäs Ovanåkers Renhållnings AB, BORAB, Bussgods Gävleborg AB, DTU i Hofors AB, Fastighets AB Glysis, Faxeholmen AB i Söderhamn, Fiber Optic Valley, Forssågruppen AB, Future Position X, Glysisvallen AB, Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Glada Hudik Teatern, Gästrike Vatten AB, Gästrike Återvinnare, Gästriklands Vattenvårdsförening, Gävle Energi AB, Gävle Hamn, Gävle kommun, Gävle Kraftvärme AB, Gävle Stadshus AB, Helsinge Net Ovanåker AB, Helsinge Vatten AB, Hälsinglands Utbildningsförbund, Hofors Elverk AB, Hofors kommun, Hofors Elverk AB, Hoforshus AB, Hudiksvalls Näringsliv AB, Hudiksvalls kommun, Hudiksvallsbostäder AB, Hälsinglands Museum, Högskolan i Gävle, IHT, ISEA, IT Hälsingland AB, Institutet för Human Teknologi Bollnäs, Landstinget Gävleborg, Ljusdals Elnät AB, Ljusdals kommun, Ljusdal Renhållning AB, Ljusdals Energi AB, Ljusnet AB, Ljusdal Vatten AB, Länsmuseet Gävleborg, Markbyggarna Gävle kommun AB, Mitt Sverige Vatten, Movexum AB, Nordanstigs kommun, Nordanstig Bostäder AB, Ockelbo kommun, OKAB Fastigheter AB, Ovanåkers kommun, Samkraft AB, (Sandvikens kommun, Sandvikenhus AB, Sandviken Energi AB vid samannonsering), Stiftelsen Hälsinglands Museum, Stuveribolaget Gävle AB, Svenska Kommunförsäkringar AB (SKFAB), Söderhamns kommun, Söderhamn Nära AB, Söderhamns Elnät AB, Söderhamn Teknikpark AB, Turism Region Gävleborg, Wij Trädgårdar, X-trafik AB, Älvkarleby hus, Älvkarleby kommun, Älvkarleby Vatten AB

Polisen

Kommers Annons - Polisen

Polismyndighetens upphandlingar omfattar anskaffning av varor och tjänster till den egna verksamheten De upphandlingar som genomförs annonseras på Kommers Annons.

Sida

Kommers Annons - Sida

Sida, styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, upphandlar inom utveckling och bistånd. Upphandlingar sker ofta med internationella samarbetspartner. De upphandlingar som sker i Sidas regi annonseras på Kommers Annons.

Sida

Kommers Annons - ESS

ABOUT THE EUROPEAN SPALLATION SOURCE
The European Spallation Source (ESS) is a European Research Infrastructure Consortium (ERIC), a multi-disciplinary research facility based on the world’s most powerful neutron source. The unique capabilities of this new facility will both greatly exceed and complement those of today's leading neutron sources, enabling new opportunities for researchers across the spectrum of scientific discovery, including life sciences, energy, environmental technology, cultural heritage and fundamental physics.

Privata företag:

Privata företag annonserar sällan sina upphandlingar publikt men det blir vanligare. På följande portaler kan du hantera även riktade förfrågningar och e-handel:

Kommers Annons/eNtry

Kommers Annons - eNtry

Kommers eNtry är en webtjänst för upphandling och inköp i privata företag som snabbt vill effektivisera sin verksamhet och få kontroll på organisationens inköp. Leverantörsportalen Kommers Annons/eNtry är en kostnadsfri tjänst för leverantörer som vill kunna ta emot förfrågan, lämna anbud, ladda upp prislistor, ta emot beställningar, orderbekräfta, leveransbekräfta och fakturera. Upphandlingar är normalt inte publika.

Lindex

Kommers Annons - Lindex

Lindex använder Kommers Annons framförallt för beställningar och riktade upphandlingar.

LKAB

Kommers Annons - LKAB

LKAB upphandlar inom maskin och gruvindustri och använder sig av både riktade upphandlingar och publika annonser.

OKQ8

Kommers Annons - OKQ8

OK-Q8 AB och dess marknadsbolag använder Kommers Annons framförallt för beställningar och riktade upphandlingar.

Riksbyggen

Kommers Annons - Riksbyggen

Riksbyggen ekonomisk förening använder Kommers Annons för upphandling, webenkäter och prislistehantering.

Svevia

Kommers Annons - Svevia

Svevia bygger och sköter om vägar, broar och anläggningar för Trafikverket, kommuner och industrier. Svevia använder Kommers Annons för så väl publika som riktade upphandlingar samt för direktbeställningar och avrop på befintliga avtal.

Veidekke

Kommers Annons - Veidekke

Veidekke-koncernen använder Kommers för hantering av entreprenadprojekt, upphandlingar och avtal. Produktionsstart har skett i Sverige.

För mer information om Kommers och lösningar för upphandling och inköp se www.primona.se