Kommers Annons

Privata och offentliga upphandlingar från Sverige och Europa


Kommers Annons är en portal för leverantörer som vill hitta pågående upphandlingar, lämna anbud och hantera e-handel. Användningen varierar mellan olika kunder. En del organisationer har egna Kommers Annons-portaler. Du behöver i dagsläget separata användarkonto för varje portal. Det är kostnadsfritt att använda Kommers Annons.

Offentlig upphandling Privat upphandling

För mer information om Kommers och lösningar för upphandling och inköp se www.primona.se